AGENDA VAN ACTIVITEITEN IN HET JUBILEUMJAAR Het jubileumjaar van het Genootschap staat in het teken van Verlichting en Romantiek 25 januari tot en met april 1994 Tentoonstelling over de begin tijd van het Zeeuws Genoot schap in Vlissingen en over de kunst in de tijd van de oprich ting van het Genootschap. Ste delijk Museum, Bellamypark 19-21, Vlissingen. Een reeks concerten door het Zeeuws Orkest, met het vol gende programma: Janacek - Serenade voor strijk orkest W.A. Mozart - Symfonie con certante voor viool en altviool Mendelssohn - Meeresstille und gltickliche Fahrt Bram Beekman - Luctor et Emergo Dirigenten: Jos Suilen en Jan Hut Solisten: Dong Suk Kang, viool Nobuko Imai, altviool Marjolein Schaap, sopraan Mariëlle Maaswinkel, sopraan De concerten worden gegeven in de Concert- en Gehoorzaal, Singelstraat 13 te Middelburg, 8 maart, aanvang: 20.00 uur; in de St. Jacobskerk te Vlissingen, 10 maart, aanvang: 20.00 uur; in de Triniteitskerk te Terneu- zen, 11 maart, aanvang: 20.00 uur; in de Grote Kerk te Goes, 12 maart, aanvang: 20.00 uur; opnieuw in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg, 13 maart, aanvang: 14.30 uur. Vrijdag 3 juni 1994 Orgelconcert in de Lutherse Kerk te Middelburg. Aanvang: 20.30 uur. 10 en 11 juni 1994 Congres in Middelburg waarin onderwerpen uit de Roman tiek, de schilderkunst, de na tuurwetenschappen en de mu ziek aan de orde komen. De werkgroep Muziek verzorgt een concert. Zie de Medede lingen in dit tijdschrift voor het volledige programma. 1 en 22 juli 1994 Orgelconcert in de Lutherse kerk te Middelburg. De aan vangstijd wordt nog nader meegedeeld. 20 mei tot half augustus 1994 Jubileumtentoonstelling met als onderwerp het verzamelen in Zeeland van boeken en handschriften, archeologische voorwerpen, historische voor werpen, kunst en nijverheids producten, munten en pennin gen, Zelandia Illustrata en volks- en volkenkundige voor werpen. Een catalogus zal worden uitgegeven. De ten toonstelling wordt gehouden in het Zeeuws Museum, Abdij plein, Middelburg. Het jubileumjaarboek zal in de loop van de zomer verschijnen en heeft als thema het verza melen in Zeeland. Het themanummer van het tijdschrift Zeeland zal in juni verschijnen en heeft als thema de Verlichting en de Roman tiek. 5 en 26 augustus 1994 Orgelconcert in de Lutherse Kerk te Middelburg. De aan vangstijd wordt nog nader meegedeeld. Een beeldcahier over Zeeland vroeger en nu zal door de heer en mevrouw baron Van Lynden verzorgd worden. Op monumentendag zal in Huize 's-Hertogenbosch een tentoonstelling worden inge richt, waaraan de Confrérie van Sint Sebastiaan, de Middel- burgsche Teekenacademie en het Zeeuws Genootschap deel nemen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 26