zaal, Singelstraat 13, Middel burg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 27,50. Vrijdag 22 april 1994 Werkgroep Geologie. Lezing door L. Hordijk uit Brielle, getiteld: De boring Zuurland, het oud-Pleistoceen. Huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 22 april 1994 Archeologische Werkgemeen schap voor Nederland, afdeling Zeeland. Lezing door H.J.M. Meijers, getiteld: Conservering en restauratie van metalen voor werpen uit archeologische opgravingen. Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Middel burg. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 23 april 1994 Werkgroep Geologie. Determi natie-middag van turritellidae met medewerking van leden van de N.M.V., afdeling Rotter dam. Huis 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. Aanvang: 14.00 uur. Zaterdag 23 april tot en met 5 juni 1994 Tentoonstelling van schilderijen van Hans Keukelaar. Het thema is: Nehalennia. Grote Kerk, Oudestraat 26, Veere. Tel.-nr.: 01181-1829. Zondag 24 april 1994 Sherry concert door het Middel burgs Kamerkoor onder leiding van Jan Schuurman. Grote Kerk, Oudestraat 26, Veere. Aanvang: 16.30 uur. Contactpersoon: me vrouw T. Minderhoud, tel.-nr.: 01180-28863. Maandag 25 april 1994 Werkgroep Kunstgeschiedenis. Algemene ledenvergadering. Huize 's-Hertogenbosch, Vlas markt 49-51, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 29 april 1994 Concert in de serie Oude Mu ziek door het ensemble Conver sations galantes. Burgerzaal Stadhuis te Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 20,00. Zaterdag 7 mei 1994 Excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie naar Noord-Beveland en Wolphaarts- clijk (nadere bijzonderheden worden later bekend gemaakt). Zaterdag 21 mei 1994 Commissie Orgelconcerten Mid delburg. Orgelconcert in de Oostkerk te Middelburg. Aanvang: 20.30 uur. (Nader bericht volgt in de media en in de ledenbrief van de Werkgroep Muziek.) Vrijdag 27 mei 1994 Werkgroep Geologie. Lezing met dia's door A. Krull-Kalkman uit Oostburg, getiteld: Zand nader bekeken. Huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 28 mei 1994 Werkgroep Muziek. Concert door ensemble 'Prattica Musica'. In een avondvullend concert zullen Remy Syriër (clavecym- bel) en Jérome Minis (traverso/ blokfluit) werken ten gehore brengen van Franse componis ten uit de zeventiende en acht tiende eeuw (o.a. F. Couperin. J. Duphly). Plaats: Huize 's-Her togenbosch, Vlasmarkt 51 te Middel bu rgToegangsprij ze n 15,-; leden Werkgroep, 65+, CJP: 10,-; kinderen tot 12 jaar onder geleide gratis. Aanvang: 20.30 uur. Zaterdag 28 mei 1994 Excursie van de Werkgroep Kunstgeschiedenis naar de stad 's-Hertogenbosch. Inlichtingen bij H.J. Kruse-ter Avest, Michaelsdreef 2, Middelburg. Vrijdag 3 juni 1994 Commissie Orgelconcerten Mid delburg. Orgelconcert door Mar- greeth C. de Jong in de Lutherse Kerk, Zuidsingel 70, Middel burg. Aanvang: 20.30 uur. Zondag 5 juni 1994 Stichting Delta Cultureel. Koffie concert door het Trio Mancini, bestaande uit Ariadne Blyth, cla- vecimbel, Daniele Brugetti, blokfluit en Erik Winkelmann, contrabas. Grote Kerk, Veere. Tel. 01181-1829. Aanvang: 11.30 uur. Zaterdag 11 juni 1994 Heemkundige kring De Beve- landen. Dorpswandeling te Ellewoutsdijk onder leiding van J. de Ruiter, waarbij onder an dere het fort en de kerk worden bezocht. Vertrekpunt: het dorps huis. Aanvang: 14.00 uur.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 28