Zeeland Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Secretariaat Zeeuws Genootschap: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Telefoonnummer: 01180 - 30347. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is het secretariaat van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend. Zeeland verschijnt vier keer per jaar, te weten in de maanden maart, juni, september en december. Jaargang 3, nummer 1, maart 1994 Redactie J.L. Kool-Blokland, hoofdredacteur F.F.X. Smulders, tekstredacteur A.J. Beenhakker S. Buijs G.H. Buijssen G. van der Ham D.M.A. Noorlander-Van der Lee J.A. Trimpe Burger Redactieadres (dr. J.L. Kool-Blokland) Trix Terwindtstraat 27 4333 CG Middelburg Telefoonnummer: 01180 - 33940 Bijdragen voor Zeeland dienen aan de hoofdredacteur te worden gezonden. De re dactie beslist over plaatsing. Op verzoek worden de 'Aanwijzingen voor auteurs' toe gestuurd. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ISSN 0927-1279 Illustratie voorzijde omslag: Hospitaalbroeders en tempeliers. Miniatuur uit de kroniek van Ernoul, Relation de la perte de la vraix croix et de la prise de Jerusalem par Sa- ladin en 1187, Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, ms nr. 11.142, folio 1.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 2