X CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING 'SPIEGEL VAN DE TIJD. 225 JAAR VERZAMELEN DOOR HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. Bij de Jubileumtentoonstelling van het Genootschap Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die van 21 mei tot 14 augustus zal worden gehouden in het Zeeuws Museum te Middelburg zal een geïllustreerde catalogus worden uitgegeven. Teneinde met groter zekerheid de oplage te kunnen bepalen, wordt voor deze uitgave een voorintekening georganiseerd, zoals dat bij de Werken en Exempla Musica Zelandica gebruikelijk is. De tentoonstelling geeft een doorsnede te zien van 225 jaar verzamelingen. Van iedere afdeling van de collecties wordt een representatieve selectie getoond die ontstaan en ontwikkeling laat zien alsmede een aantal van de meest bijzondere objecten. Uitgangspunt is het kabinet van zeldzaamheden en naturalia dat in de vroegste periode van 1769-1801 is gevormd. Hieruit zijn de andere afdelingen ontstaan: de fossiele botten en schelpen, de archeologische voor werpen, de historische voorwerpen, kunst en kunstnijverheid, de historische-topografische atlas Zelandia Illustrata, de boeken en handschriften, de munten en penningen, de volks- en volkenkundige verzameling. De tentoonstellingscatalogus geeft in boekvorm een documentatie in woord en beeld van de tentoongestelde voorweipen en een uitvoerige toelichting op de museale activiteit van het Genootschap gedurende 225 jaar. De catalogus is hierdoor ook na afloop van de tentoonstelling van blijvende waarde. De catalogus wordt uitgegeven in groot formaat, 24 x 32 cm, met tekst in twee kolommen en zal rijk worden geïllustreerd met vele afbeeldingen in kleur en zwart-wit op enkele en dubbele kolombreedte. Het voorplat van de band wordt uitgevoerd met kleurenopdruk. De omvang zal ca. 80 pagina's zijn. De voorintekenprijs van de catalogus van de Jubileumtentoonstelling bedraagt 20,-. Na verschijnen op 20 mei bedraagt de prijs 25,-. In het kader van het jubileumjaar is de lijst van intekenaren, die achterin de catalogus wordt opgenomen, van bijzondere betekenis. De intekenaren maken door hun intekening niet alleen de uitgave mogelijk, maar geven hiermee ook blijk van hun betrokkenheid bij de verzamelingen van het Genootschap. Op de intekenkaart kunt u tevens aangeven of u toezending van de catalogus wenst, dan wel deze wilt afhalen bij het Zeeuws Museum tijdens de tentoonstelling. Wij zien uw inschrijving gaarne tegemoet! Ondergetekende (naam) (straat) (pc woonplaats) tekent hierbij in op de Catalogus van de Jubileumtentoonstelling a 20,- tekent hierbij in op de Congresbundel 'De Romantiek in Zeeland' a 20,- zal de Catalogus van de Jubileumtentoonstelling afhalen in het Zeeuws Museum te Middelburg. wenst toezending van de Catalogus van de Jubileumtentoonstelling. (datum) (handtekening)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 37