30 ARCHEOLOGICA ZELANDIG huwelijk van Anna met Adolf. Sommige tegels zijn versierd met de beginletters van beider naam, de A, die door een zogenaamde liefdesknoop met elkaar verbonden zijn. De resten van de oven zijn kennelijk tijdens of na de verwoesting van het kasteel in de gracht geworpen. Helaas was een goede reconstructie van de vorm van de oven niet mogelijk, omdat ten tijde van de opgra ving in de onbewaakte uren nogal wat onderde len door 'verzamelaars' zijn meegenomen. Literatuur Trimpe Burger, J.A. 'Het kasteel van West-Souburg, het la tere slot Aldegonde'. Zeeuws Tijdschrift'(1972), 108-112. Trimpe Burger, J.A. 'Een kacheloven uit omstreeks 1470 u West-Souburg op Walcheren' In: Liber Castellorum, 40 va riaties op het thema castel (of castellum). Onder redactie van T.(. Hoekstra, H.L. Jansen en I.W.L. Moerman. Zuthen 1981, 354-359. Trimpe Burger, J.A. 'Interessante vondsten uit de ruïne van het kasteel van West-Souburg'. Zeeuws TijdschriJ\ (1972) 203-206. Atb. 2: Tegel van kachelo ven met wapen van Ann: van Bourgondië en Adolf van Kleef. R.O.B., nr. H 1295-11. Vervaardiging: zit afbeelding 1. De hoogte van de tegels is 32 cm.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 40