VERZAMELINGEN 31 André Bil EEN BIJZONDERE AFWIJKING BIJ EEN BIJZONDER DIER: EEN PATHOLOGISCHE AFWIJKING AAN EEN RIB VAN DE WOLHARIGE MAMMOET UIT DE COLLECTIE VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP Diagnostiek bij de hedendaagse dierenwereld is boeiend, maar het onderkennen en beoordelen van pa thologische afwijkingen bij restanten van pleistocene zoogdieren geeft een extra dimensie aan het veteri naire beroep. De collectie fossielen van pleistocene zoogdieren van het Zeeuws Genootschap bevat veel over blijfselen van de Mammuthus primigenius (Blu- menbach, 1799), de wolharige mammoet. Het Pleistoceen is het tijdperk der ijstijden, ruwweg van 2,3 miljoen tot 10.000 jaar geleden. Bij het conserveren, determineren en rubrice ren van de verzameling botten worden regelma tig nieuwe ontdekkingen gedaan. Elke keer dat de botten door je vingers gaan, bekijk je ze weer op een andere manier en af en toe vallen onbe kende details op. Fracturen Eén van deze stukken trok in het bijzonder onze aandacht: een klein fragment van een rib die dui delijk een genezende fractuur (botbreuk) ver toont (GV1991-42-Destelbergen). Het dier waar van het ribfragment afkomstig is, heeft dus tijdens zijn leven een rib gebroken, maar is daardoor Afb. 1: Rib nr. GV 1991- 42. Links is de normale struktuur van de rib te zien, rechts de fractuur plaats met de callusvor- ming. Foto: F. Viergever, Vlissingen. niet zozeer gewond geraakt, dat het spoedig daarop is gestorven. Geprikkeld door deze vondst hebben wij naar andere in Nederland aanwezige botten gezocht, vooral ribben, met pathologische afwijkingen. In de collectie van Dick Mol, een bekend amateur paleontoloog, bevinden zich twee ribfragmenten met intravitale fracturen (nrs. 1298 en 1300). Het zijn delen van ribben. Complete vergroeiing (dus totaal fractuurherstel) is niet opgetreden. Wat is de oorzaak geweest van de verstoring van de normale botstructuur? Om hierop een antwoord te krijgen, dienen we allereerst te weten dat beenweefsel levend weefsel is en niet een rigide skelet. Ten gevolge van tractie en druk kan niet alleen de uitwendige vorm, maar ook de inwen dige structuur veranderen. De beenderen dienen als frame en harnas voor de zachte delen van het lichaam en als aanhech- tingspunt voor ligamenten en spieren; hierdoor kan beweeglijkheid van het lichaam ontstaan. In dien de krachten die op het beenweefsel worden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 41