VERZAMELINGEN 33 Afb. 3: Rib nr. GV 1992-67. Enorme vergroeiingen aan de buitenzijde van de rib. N.B.: rechts is de fractuurplaats te zien, links de normale aansluiting aan een wervel. Foto: F. Viergever, Vlissingen. - fractuur en botoplossing door een infectieuze oorzaak en dus niet door trauma, - fractuur en botoplossing veroorzaakt door tu morvorming, dus evenmin door trauma, - fractuur door osteoporose (verminderde hoe veelheid kalk in het bot, meestal ten gevolge van ouderdom). Histologisch en röntgenologisch onderzoek kunnen ons wat meer informatie geven, maar we moeten in eerste instantie uitgaan van het uit wendige, macroscopische aspect. Ribben van het Genootschap Het ribfragment uit de verzameling van het Zeeuws Genootschap is gevonden in het Belgi sche Destelbergen. We zien hier een forse, maar rustige callusvorming, zoals die optreedt bij frac turen met periost(=beenvlies)beschadiging en slechte, fixatie van de botfragmenten, veroorzaakt door trauma. Er zijn geen tekenen die wijzen op infectie van de fractuurplaats. Toch zijn de twee fractuurstukken nooit geheel aan elkaar gegroeid; in dat geval hadden we na melijk de rib in zijn geheel gevonden, met een benige verdikking op de oude fractuurplaats. We vonden slechts een ribfragment met een breuk die een duidelijke, gezonde genezingstendens vertoont. Deze verwonding alleen kan nooit de doodsoorzaak zijn geweest, tenzij bij de ribbreuk door de fractuurstukken inwendige organen zijn beschadigd. Toch heeft het dier na het trauma niet langer dan twee of drie maanden geleefd. Waarschijnlijk zijn er naast de ribfractuur ook an dere verwondingen geweest die tot de dood heb ben geleid. Tot ons groot genoegen hebben we onlangs een ander ribfragment kunnen aankopen, afkom- fractuurplaats ontstaat meteen een bloeduitstor ting. Deze veroorzaakt flinke zwelling en ook enige fixatie van de fractuurstukken. Dit haema- toom wordt binnen korte tijd doorgroeid met gra nulatieweefsel (genezing en afweer), dat tot oste oid (voorloper van bot) differentieert, waarin later mineralen worden afgezet. Aldus wordt op den duur een benige callus (nieuw botweefsel) gevormd. Er vindt een voortdurende botafbraak en -opbouw in de callus plaats, totdat het bot weer aan de normale eisen voldoet. Hoe beter de stabilisatie direct na de breuk, hoe minder callusvormmg optreedt. Is het bot- vlies van de rib nog intact, dan zal de callusv or ming veel minder zijn dan wanneer dit ook be schadigd is. Men moet wel beseffen dat ribben continu bewegen met de ademhaling. Bij een open fractuur is de kans op infectie erg groot, waardoor het botweefsel extra geprikkeld wordt en de callusv orming extreem kan worden. Wanneer de drie ribfragmenten bekeken wor den, is het niet meteen mogelijk een oorzaak en een diagnose te stellen. Differentieel diagnostisch moeten we denken aan: - een ongecompliceerde fractuur na trauma met een normale genezingstendens, - een gecompliceerde fractuur na trauma met ab normale callusvormmg en infectie in of rond de fractuurplaats,

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 43