VERZAMELINGEN 35 Afb. 6: Röntgenfoto van rib GV' 1992-67. In het midden (de zwarte, onregelmatige lijn) is de afscheidingslijn van het sequester te zien. Röntgenfoto A.J.G.M. Ruijs, Middelburg. Bewerking röntgenfoto ADZ-Vlissingen. bijzondere aan deze rib is op de röntgenfoto dui delijk te zien. Midden in het fragment is een stuk bot te zien, omgeven door een afscheidingslijn. Dit stuk bot werd niet meer van bloed, dus van voedingsstoffen en van zuurstof, voorzien, waar door het afstierf en het lichaam het probeerde af te stoten. Een dood stuk bot midden in een bot heet een 'totenlade' of sequester. Indien het dier blijft leven, zal het afgestorven stuk bot via de wond worden afgestoten. Zo ver is het niet gekomen. Het dier is aan de (zeer pijn lijke) verwondingen bezweken, voordat de gene zing was voltooid. Een bijzondere afwijking bij een bijzonder dier. In de hedendaagse dierge neeskunde zien we deze afwijking zelden. Het is een unicum deze pathologische afwijking in een fossiel te diagnostiseren. Literatuur. W.E. Le Gros Clark, F.R.S., Tloe tissues of the hocly. Oxford 1965. Dick Mol en Hans van Essen, De mammoet. Sporen uit de ijstijd. Den Haag 1992.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 45