40 SIGNALEMENTEN geschiedenis is nog weinig bekend. De onder hoogspanning staande versperring greep diep in de grensgemeenschappen in en eiste veel dode lijke slachtoffers, zowel bij vluchtpogingen als door onvoorzichtigheid. Het is navrant om te le zen hoe op 5 maart 1917 de prins van Württem- berg feestelijk werd ontvangen in het bezette Wa terland-Oudeman, dat geheel met Duitse vlaggen was versierd; één week eerder waren namelijk in dat dorp bij wanhopige vluchtpogingen dodelijke slachtoffers gevallen en twee weken nadien zou dat opnieuw gebeuren. Merkwaardig is de geschiedenis van Klein-Bel- gië, een klein stukje grensstrook bij Sint-Laureins dat buiten de electrische draad was gehouden. De bevolking van dit gebied zat volledig opgeslo ten tussen de draad en de grens. Voor voedsel voorziening, kerkgang en onderwijs waren de mensen aangewezen op Nederland. Helaas is het bij dit hoofdstuk behorende kaartje onleesbaar. De brochure is verder verlucht met afbeeldin gen uit de tijd zelf, waaronder politieke prenten, die grotendeels slecht zijn afgedrukt en een on derschrift missen. Aan het slot zijn enkele oor logsgedichten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels opgenomen. Al met al is de brochure qua inhoud en vorm geving nogal mager. De artikelen van Van Vooren waren in een historisch jaarboek beter tot hun recht gekomen. AJB Afb. 1: Gezicht vanuit de haven te Middelburg, omstreeks 1830. Litho van J.A. Daiwaille naar een tekening in gewassen Oostindische inkt van B.C. Koekkoek. .h tlüir 4) IJl IVovinc'i'* Ztwhwl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 50