Auteurs en medewerkers Drs. A.P.J. Bil is veearts grote huisdieren op Walcheren en conservator van de verza meling pleistocene fossielen van het Zeeuws Genootschap. Dr. W.B.M. ten Brinke is fysisch geograaf en werkzaam bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) van de Rijksuniversiteit Utrecht. Dr. G. van der Ham is werkzaam bij het Prins-Bernhardfonds in Amsterdam. Drs. A.M.J. de Kraker is leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan het Zeldenrustcol- lege in Terneuzen. Drs. D.M.A. Noorlander-Van der Lee is historica. Zij heeft in Leiden gestudeerd. Drs. Marjoeska Ponsioen behaalde in 1988 het diploma DM (Docerend Musicus) Piano aan het Utrechts Conservatorium. In hetzelfde jaar voltooide zij haar propedeu tische studie Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1992 stu deerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam in het vak Culturele Studies. M. Verkamman is journalist bij het dagblad Trouw.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 55