Pleidooi voor een vleugje culturele antropoloqie DeWefen I" I I - I i-VVCIIICI Geschiedschrijving in Zeeland (2J. promoveerde in 1992 op In conflict met de cultuur. -*J 1 de Nederlandse samenleving in het midden van de 20e eeuw. Leben auf dem Dorf - maar graag zonder bolussen 'Het geschiedenisboek voor het geïnteresseerde publiek biedt meestal weinig of geen nieuws', schreef Adrie de Kraker in het vorige nummer van Zeeland, na geconstateerd te hebben dat werkelijk nieuwe wetenschappelijke werken over de geschiedenis van Zeeland 'moeilijk toegankelijk' zijn. Niet helemaal duidelijk werd of De Kraker doelde op zijn eigen specialisme, de zestiende en zeventiende eeuw, of op de regionale geschiedschrijving in zijn algemeenheid. Over het tijdvak waarin ik me gespecialiseerd heb, de periode 1890-1965, zijn in elk geval diverse studies verschenen die niet alleen nieuw materiaal en nieuw inzicht in de Zeeuwse geschiedenis boden, maar ook goed leesbaar bleken te zijn: onder meer de boeken van De Bree, Van der Ham en Kramer-Vreugdenhil over de oorlogsjaren, dat van Kees Slager over de ramp en diverse boeken over lokale geschiedenis die het plaatselijke niveau in feite overstijgen. Verder bewijzen de boeken van Weiten over de inpoldering van Noord-Beveland dat ook lang voorbije eeuwen verantwoord leesvoer voor het 'ruim geïnteresseerde publiek' kunnen opleveren dat kakelvers-van-de-bronnen geschreven werd.1 Dat publiek voor historische boeken is naar mijn ervaring in Zeeland ruim voorhanden. Ook het aantal wetenschappers dat zich met de Zeeuwse geschiedenis bezighoudt, geeft aanleiding tot tevredenheid, zoals de redactie van Zeeland in het vorige nummer al opmerkte. Bovendien kent de provincie een grote groep enthousiaste amateur-historici die enerzijds met de wetenschappelijke 'vaklui' een plezierige relatie onderhouden en anderzijds in hun vele tijdschriften een deel van het bredere publiek weten te bereiken. Heeft Adrie de Kraker dus ongelijk en is er niets te klagen over de geschiedschrijving in Zeeland? Zijn twijfel of het aanbod aan boeken met een weten schappelijk gehalte wel overeenstemt met de vraag naar gemakkelijk te verstouwen leesvoer, mag in elk geval niet zomaar aan de kant In het eerste deel van dit artikel wil ik zowel de potentiële lezer, dus de Zeeuw met historische interesse, als de wetenschapper in bescherming nemen. Er zijn meer factoren in het spel dan vraag en aanbod alleen - er zijn ook nog de 'bemiddelaars' tussen schrijver en lezer. In hoeverre bewerkstelligen zij dat nieuwe inzichten over de geschiedenis van onze provincie vlot en gemakkelijk doordringen tot de gemiddelde Zeeuw? Hoewel ik ook over deze bemiddelaars relatief tevreden ben, zal ik toch een paar 'pijnpunten' noemen. Maar een poging om tot een diepgaande analyse te komen, is dit niet en evenmin pretendeer ik volledig te zijn in mijn opsom ming. Er is ongetwijfeld nog meer te zeggen over de 'tussenlaag' tussen geschiedschrijver en lezer dan ik hier doe. Verder zal ik in dit artikel proberen mijn visie op geschiedschrijving weer te geven en die te relateren aan de geschiedschrijving over Zeeland. Tussen historicus en consument Van de diverse typen bemiddelaars tussen de vakman op historisch gebied en de leek die over geschiedenis wil lezen, heb ik er al één genoemd: de amateur-historicus. Ik heb zoals gezegd de indruk dat deze 'tussenlaag' in Zeeland op een juiste manier functioneert. Sinds aan deze groep mensen de professionele begeleiding van Aad de Klerk is toegevoegd, is het aan hem om ervoor te zorgen dat hedendaagse weten schappelijke vraagstellingen doordringen in hun onderzoek - voorzover de amateur-historici dat zelf willen, uiteraard - en de resultaten daarvan zullen we op termijn wel leren kennen. Ook de Zeeuwse uitgevers, de bemiddelaars bij uitstek tussen schrijver en lezer, moeten hier in positieve zin genoemd worden. Voorzover ik weet - maar mijn kennis over de uitgevers- 'keuken' waar de manuscripten binnenkomen en de drukorders uitgaan, is natuurlijk beperkt - durven zij het bij voortduring aan om goed werk uit te geven, ook wanneer de verkoopcijfers van tevoren niet te voorspellen zijn. geschoven worden. BEW. E>T>\ ^JpOELBO^' Geschiedschrijving in Zeeland (2) 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 3