Figuur 3. Detail collage Ryosuko Cohen. Kunstcriticus Pierre Restany zou zijn leven lang affiniteit houden niet mailart. Het is geen toeval dat juist Restany vaak wordt benaderd voor bet schrijven van een verhandeling of voorwoord in een mailartcatalogus. De wortels van mailart liggen vooral in de woelige jaren zestig, de tijd dat Restany als kunstpaus naar voren trad. Op artistiek gebied vonden happenings en performances plaats. De link naar mailart ligt in de aanknopingspunten met bepaalde acties van individuele kunstenaars, maar we spreken nog niet van mailart. Een ander voorbeeld van zo'n individuele kunstenaar die zich eigenlijk toch niet bezig hield met mailart is Donald Evans. Als jonge kunstenaar kwam Donald Evans naar Nederland. Hij tekende postzegels van imaginaire landen en steden met bijvoorbeeld de bloemen die in een bepaald land groeiden of de vogels die er voorkwamen. Evans is een van de eersten die zich bezighield met artstamps, een techniek waar de huidige mailartists veel gebruik van maken. In 1980, driejaar na zijn vroegtijdig overlijden, verscheen in New York een catalogus van zijn werk onder de titel The World of Donald Evans. In de kunstgeschiedenis loopt de beweging van de Nouveaux Réalistes in Europa min of meer parallel met de opkomst van de pop-art in de Verenigde Staten. Wat in Europa Yves Klein historisch gezien betekent voor mailart betekent Ray Johnson daarvoor in de Verenigde Staten. Zijn invloed is echter veel groter dan die van Yves Klein. Tussen wereldberoemdheden als Andy Warhol, Robert Rauschenberg en Roy Lichtenstein nam Ray een bescheiden plaats in. Hij maakte collages in de traditie van Kurt Schwitters, maar met de beeldtaal van de jaren zestig. Ray Johnson is de oprichter van nycs, de New York Correspondence School. Zijn internationale 'school' had geen naam, kende geen lidmaatschap en was voor iedereen toegankelijk. Na oprichting van de nycs intensi veerde Ray Johnson zijn correspondentie. Hij verstuurde steeds meer brieven en collages aan steeds meer mensen. Ray Johnson wordt beschouwd als de eerste echte mailartist, de Grandfather of mailart. Aanvankelijk beston den zijn activiteiten uit één op één acties, en ze zouden kunnen worden omschreven als Correspondence Art. Later, vooral na de Mailart 129

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 11