oprichting van de NYCS, was er steeds meer sprake van netwerken en vond de correspon dentie ook steeds meer plaats door middel van beeldmateriaal. Ray Johnson werd geboren in 1927. Werk van hem bevindt zich in belangrijke musea zoals het Museum of Modern Art en het Whitney Museum in New York en natuurlijk in de archieven van mailartnetwerkers over de gehele wereld. In januari 1995 zag een havenmeester op Long Island dat een man in het water viel. Ray Johnson verdronk en het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk wat aan deze verdrinkingsdood voorafging. In datzelfde jaar bezocht ik Christo in New York. Hij had Ray persoonlijk gekend en van depressies nooit iets gemerkt. De buren van Ray, die na zijn overlijden werden geraadpleegd, verklaarden dat naast hen een rustige man woonde, die weinig bezoek kreeg en zich met niemand bemoeide. Ze hadden er geen vermoeden van dat Johnson dagelijks in contact stond met honderden mensen over de hele wereld verspreid. Ulises Carrión (1941-1989) was een Mexicaan die zich in Amsterdam vestigde en zeer belangrijk is geweest voor de verdere ontwikkeling van het netwerk in Nederland, vooral daar waar het de techniek van artistbooks betreft. Carrión richtte voor de verspreiding van artistbooks zijn galerie annex winkel Other books and so op. Later leidden zijn activiteiten tot galerie Stempelplaats, waar exposities werden georgani seerd van mailart en aanverwante kunstuitingen. Jonge voor Professor Zeeman goes erea. Mailartprojecten Figuur 4. Een werk van Ko de Foto: Alex Pothaar. Rond 1977 was er op de wereld een netwerk van duizenden mensen die zich bezighielden met mailart en werden er grote projecten geor ganiseerd. Onder de deelnemers aan door mij georganiseerde projecten zoals Professor Zeeman goes crea en Birds and Borders bevonden zich vrienden en bekenden én mailartists, waaronder kunstenaars en niet-kunstenaars. Vermeldenswaard is dat sommige kunstenaars met wereldfaam nog steeds inzenden voor projecten. Onder hen Ben Vautier, Christo en minimal-artist Carl André. Het netwerk dat in de tweede helft van de jaren zeventig tot stand kwam is nog steeds intact. Mailart-projecten en tentoonstellingen, congressen en manifestaties voedden en vernieuwden het netwerk. Een mailartist besluit tot het organiseren van een project en kiest een onderwerp. Bij de keuze van het onderwerp valt nauwelijks te voorspellen of veel kunstenaars zullen insturen. Er is een veelheid van projecten en onderwerpen. Ben Vautier schreef enkele jaren geleden in een mai 1 art-tijdschrift dat hij met gemak een tentoonstelling zou kunnen houden van ontvangen uitnodigingen. Vervolgens ontwerpt de organisator een uitnodiging, die wordt verstuurd binnen het eigen netwerk. Daarna is de komst van de postbode steeds weer een spannende gebeurtenis. Het succes van een project hangt af van vele factoren. Gemiddeld wordt door 200 mailartists gehoor gegeven aan een oproep. Het kunnen er echter veel meer zijn. Veel hangt af van de 130 Mailart

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 12