Geschiedschrijving in Zeeland (4). De verbeelding van het verleden Als het kleine schoolmeisje Mathilde bij de gvr - de Grote Vriendelijke Reus - in zijn grot zit en alle potjes met dromen bekijkt die de gvr heeft gevangen, leest zij op een van de etiketten de beschrijving van wat een supergoede droom belooft te worden. Zowel voor jongens als voor meisjes zal die droom fantastisch zijn (want jongens willen heel andere dromen dan meisjes), ook voor de Zeeuwse historici (m/v). In de taal van de gvr een 'joepie-droom', een 'gloeigoeie', want Roald Dahl laat de gvr een prachtig taaltje gebruiken. Op het etiket van het potje met de rustig klotsende droom staat een korte inhoudsbeschrijving in de taal van de gvr: 'Ik heeft een boek geschreven en het is zo spannend dat niemand het weg kant leggen. Zodra je de eerste zin gelezen heeft, is je er zo verslaafd aan datje niet kant stoppen voor de laatste bladzijde. In alle steden loopt mensen tegen elkaar op te botsen omdat hun gezichten in mijn boek begraven is en tandartsen leest het en probeert tegelijk kiezen te vullen. Maar niemand kant het wat schelen want ook in de tandartsstoel zit mensen te lezen, autorijders leest onder het rijden en overal in het land is er botsingen. Hersensjirurgen leest onder het opereren van hersens en piloten leest het en vliegt naar Timboektoe in plaats van Londen. Voetballers leest het op het veld omdat zij niet kant ophouden en olympische hardloopkampioenen leest onder het hardlopen, ledereen moet weten hoe het afloopt en als ik wakker word tintelt ik nog van opwinding omdat ik de grootste sgrijver is die de wereld ooit gekend heeft...'. Het zou de droom van de historici in Zeeland kunnen zijn, als wij de laatste regels van de droom even buiten beschouwing laten, die luiden: '...tot mijn mamma binnenkomt en zegt: "Ik heeft gister avond jouw taalsgrift eens bekeken en echt, je spelling is versgrikkelijk en je leestekens ook'". J.L. Kool-Blokland is historica bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Daarnaast heeft ze freelance opdrachten. Zoals Kees Slager in de vorige aflevering schreef, zouden meer boeken over de Zeeuwse geschie denis een vleugje van deze joepie-droom' moeten meekrijgen. Kees Slager begint zijn bijdrage met een reactie op de laatste zin en de allerlaatste noot van Jan Zwemer, waarin hij de meerwaarde van het gebruik van interviews in de geschiedschrijving aangeeft. Ik wil hier met het bovenstaande citaat instemmen met de hartenkreet van Kees Slager op zijn middelste pagina. Een goed leesbaar, historisch verantwoord boek, daaraan is een grote behoefte. Uiteraard geldt dat niet alleen voor Zeeland en anders dan Kees Slager, die redelijk in mineur is over de stand van zaken in Zeeland, ben ik daar toch positiever over gestemd. De laatste decennia zijn er in Zeeland tal van interessante boeken verschenen. Niet alleen de befaamde 'pracht boeken' met mooie lay-out en veel foto's, waaraan De Koperen Tuin met destijds Jan Bruijns veel heeft bijgedragen, of het boek over de Nederlandse delta, het jubileumboek van de Deltadienst en het Delta Instituut, of iets bescheidener het Van de Perreboek, 1000 jaar Walcheren of Hulsterambacht. Ik bedoel ook de inhoudelijk prachtige boeken waaraan een gedegen studie ten grondslag ligt, waarbij voor mij het landbouwboek van Peter Priester een van de toppers van de laatste tijd is. Misschien geen spannend 'joepieboek' uit de droom van de GVR, maar wel een boek barstensvol materiaal, ontwikkelingen en analyses. Overigens laat het 'verhaal' daar wel een steek vallen. Dat is zeker niet het geval met het boek van mevrouw Kramer-Vreugdenhil over de oorlogsjaren op enkele Walcherse dorpen, dat goed leesbaar is en vlot geschreven. En ook de verzamelde opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van P. Henderikx als hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen, Land, water en bewoning leest uitstekend en roept het beeld op van de omstandigheden waaronder de eerste mensen in middeleeuws Zeeland woonden en handel dreven. Datzelfde geldt overigens voor het al langer geleden verschenen boek van C. Dekker over de waterstaatsgeschiedenis van Zuid-Beveland. Dat boek is een monument. Geschiedschrijving in Zeeland (4) 121

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 3