Secretariaat Zeeuws Genootsi Kousteensedijk 4331 JE Middelt (0118) 654347 Kzew@zebi.nl Op maandag-, woensdag en vrijdagmorgen is het secretariaat van 8.30 tot 12.00 uur geopend. Jaargang 11 nummer 4 december 2002 Zeeland verschijnt vier keer per jaar, te weten in de maanden maart, juni, september en december. Redactie C.N. Polderman, hoofdredacteur A. Molendijk, beeldredacteur E.F. Molendijk-Dijk, beeld- en tekstredacteutj E.L. Wiers-Menschaar, tekstredacteur A.J. Beenhakker J.C. Dekker A.H.L. Huiskes A.M.J. de Kraker F.F.X. Smulders Redactieadres Mevr. drs. C.N. Polderman Oudestraat 51 4351 AT Veere (0118) 502010 tinypolderman@zeelandnet.nl j

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 52