rondom hun moeder Maria Zachea, ontstijgt de familiegeschiedenis en geeft een fantastisch tijdsbeeld van de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Natuurlijk doet Geert Mak dat ook, maar breder, waarbij zijn familie de kapstok is voor zijn schets van de twintigste eeuw. Koelemeijer blijft dichter bij het familieverhaal. Zoiets zou ik ook zo graag eens zien verschijnen van een Zeeuwse familie. Historisch, maar wel met een verhaal. Niet alleen een blote analyse, maar een 'gloeigoeie' beschrijving van een echt Zeeuwse familie, met beleving van watersnoden, inundaties, last van zoute kwel en jicht door het vochtige dijkhuisje, isolement en gezelligheid in eigen dorp. Vanuit het kleine, de persoonlijke verhalen, de incidenten die uit de archieven naar boven komen, moeten later de composities met de grote lijnen worden gemaakt, de Zeeuwse Simon Schama met een nieuw Overvloed en Onbehagen, een aaneenschakeling van kleine details en grote lijnen, want ondanks alle kritiek, is dat wel een goed leesbaar, veelzijdig en breed verhaal, een werkelijke 'verbeelding van het verleden'. Deze bijdrage is eigenlijk meer een wensenlijstje geworden van wat ik nog allemaal in Zeeland zou willen zien gebeuren en in welke genres, dan een beschrijving van de stand van zaken. Er is meer dan ooit in de wereld te doen. Aangehaalde literatuur Dahl, Roald. De GVR. Baarn 1983 (Nederlandse vertaling). De memoires van Glikl Hamel 1645-1724) door haarzelf geschreven. Amsterdam 1987 (Nederlandse vertaling en annotering door Mira Rafalowicz). Dekker, C. Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. Assen 1971. Dekker, J., P. Don en A. Meijer (red.). Een bijzonder huis op een bijzondere plek. Het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving. Middelburg 2000. Duursma, E.K., H. Engel, ThJ.M. Martens (red.). De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Den Haag 1982. Fasseur, Cees. Wilhelmina. De jonge koningin. Meppel 1998. Fasseur, Cees. Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas. Amersfoort 2001. Henderikx, P.A., Land, wateren bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen. Hilversum 2001. Henderikx, P.A., J.A.Lantsheer en A.C. Meijer (red.). Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer. Middelburg 1996. Kershaw, Ian, Hitier. 1889-1936. Hoogmoed. Utrecht 1999. (Nederlandse vertaling). Koelemeijer, Judith. Het zwijgen van Maria Zachea. Een ware familiegeschiedenis. Zutphen 2001. Kraker, A.M.J, de en W.E.M. Bauwens. Polders en water schappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedijken, vooroever, binnenwater, wegen en van de bestuurlijke organisatie van de waterschappen in het voormalige Hulsterambacht tussen 1600 en 1999. Kloosterzande 2000. Kramer-Vreugdenhil, J. Eilandbewoners. Bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen. Aagtekerke, Grijpskerke en Meiiskerke 1918-1950. Waalre/Vlissingen 2001. Mak, G. De eeuw van mijn vader. Amsterdam/Antwerpen 1999. 126 Geschiedschrijving in Zeeland (4)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 8