ar 'MAILART IS A JOY FOR EVER ARTS' ""tS: Johan Everaers is docent Frons in Zierikzee. Hij houdt zich bezig met moilort In het mailartnetwerk ben ik actief onder het pseudoniem Ever Arts en zoals de titel van dit verhaal aangeeft doe ik dat met veel plezier. Aan mailart moetje doen om echt te weten wat het inhoudt. Na veertig jaar mailart is het eigenlijk nog niemand gelukt om er een goede definitie van te geven. Dat komt mede doordat de verschijningsvorm zo verschillend is en daarmee de zijpaden zeer talrijk zijn. In de over tuiging dat ook ik er hier niet in zal slagen helemaal duidelijk te maken wat mailart precies behelst, geef ik toch graag gehoor aan de uitnodiging van de redactie om enig inzicht te geven waar het om gaat. De lezer dient te bedenken dat er over de hele wereld enkele duizenden mensen actief zijn (geweest) in het mailartnetwerk en dat ik een nogal persoonlijk verhaal geef over mijn eigen ervaringen. Mailart is postkunst, art postal, arte postale en de eenvoudigste verklaring voor mailart luidt: kunst die per post wordt verstuurd. Begin jaren tachtig begon ik naar vrienden en kennissen kaarten en brieven te sturen met een tekening of collage, soms vergezeld van een uiting van ongenoegen over een of ander actueel onderwerp. Mijn zendingen signeerde ik met 'Directeur Art Mail Noordgouwe'. De 'directeur' reageerde bijvoorbeeld op een oproep van de Gemeente Amersfoort in de BK-kranthet vak blad voor beeldende kunstenaars: 'Bedenk een idee om Amersfoort als geboortestad van Mondriaan te accentueren'. Ik stuurde in Mondriaanmotieven beschilderde keitjes, deed het voorkomen alsof ze afkomstig waren van de Mont Driaan en stelde voor om de Amersfoortse Kei te voorzien van een polyester hoes met Mondriaanmotief en dat alles onder de titel: 'Piet ook een Kei'. Het tv-programma Van Gewest tot Gewest wijdde een reportage aan de ideeënwedstrijd en opende de uitzending met mijn Mondriaankei. Dat was een leuke ervaring en een aanmoediging om door te gaan met mijn activiteiten. Ik ben me ervan bewust dat ik dit voor mijn plezier deed en doe en noem mezelf nadrukkelijk geen beeldend kunstenaar. Figuur 1. De Mondriaankeitjes. Later bleken er meer makers van Art Mail te zijn. In 1986 exposeerde in de Vleeshal te Middelburg beeldend kunstenaar Johan van Geluwe, die Belg, architect en docent bleek te zijn en... mailartist.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 9