4 Leydesdorff, Het water en de herinnering, 240, 241 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief hervormde gemeente Nieuwerkerk, Kerkeraadsnotulen 1919-1960, 17-11-1952, 19-3-1954, 1-7-1954 en 6-7-1956 en Verslag van de ramp door ds. M.G. Westerhof; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief hervormde gemeente Noordwelle, Notulen 1933-1986, 23-2-1955 en 30-11-1955; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Notulen hervormde kerkeraad Brouwershaven 1872-1961, 8-1-1953 en 10-6-1954; Mededelingen J. van Loo te Zierikzee en J.P. van Roon te Zeist; In Van Roons gemeen te eiste de Ramp een twintigtal slachtoffers. 5 Jeugd en gezin in het rampgebied Schouwen-Duiveland. Rapport uitgebracht aan de Christelijke Geref. en Geref. Kerken en organisaties op Sch-Duiv. Amsterdam circa 1956, 36; Bibliotheek van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, Notulen van de Classicale Vergadering, gehouden op 3 October 1954 te Tholen van de Classis Tholen; Van de Dikkenberg, 1 Februari 1953, 35; Slager, De ramp, 370 (materialisme). 6 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief Gereformeerde Kerk van Scharendijke, Kerkeraadsnotulen 1953-1963, 23-11-1953 en 28-1-1954; Ook de hervormde kerkenraad van Eikerzee kreeg schriftelijk een vraag (van een predikant uit Den Haag) te beantwoorden over de samenwerking met de gereformeerden. 7 Den Engelse, Pastorieleven, 47-49; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief hervormde gemeente Nieuwerkerk, Kerkeraadsnotulen 1919-1960, 19-3-1954; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief Gereformeerde Kerk Oosterland, 23-11-1953 en 28-1-1954; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief Gereformeerde Kerk Brouwershaven, Notulen van de raad 1951-1955, 20-4-1953. 8 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief Gereformeerde Kerk Scharendijke, Kerkeraadsnotulen 1953-1963, 5-5-1954, 28-5-1954, 25-10-1954 en 15-5-1955; Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief hervormde gemeente Eikerzee, Notulen kerkeraad 1953-1961, inv.nr. 7, 16-5-1954, 8-12-1954, 11-1-1955 en 11-2-1955. 9 J.E. Ellemers, De februari-ramp. Sociologie van een samenleving in nood. Assen 1956, 80-82; Mededelingen door diverse inwoners van het eiland Tholen. 10 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief hervormde gemeente Renesse, Notulen kerkeraad, 6-3-1953. 11 Haverda, 'De sociale gevolgen' 196; Ossewaarde, Dan vecht mijn land, 95; vergelijk de opmerkingen over de slachtoffers door overlevende S. van Mourik in de televisiedocumentaire Boven Water, Omroep Zeeland, december 2002. 12 A. de Redelijkheid, Een goddelijk woord aan een goddeloos land. Overdenking na de watersnood van zondag 1 februari. Bijlage van de Lichtende Kaars, nr. 22 (februari 1953) 6 (belijdenis), 7 (natiebreed), 10 (mkz), 12, 13 (meer oordelen); Korte weergave preek J.W. Slager in: Smits, Stavenisse, 78, 79. 13 Bakker, Verloren land herwonnen, 88 (Van Roon); Smits, Stavenisse, 87 (Van Dijk), 89 (Beel), 90 (Philipse); Slager, De ramp, 365 (De Quay), 366 (ARP-bladen); Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief Gereformeerde Kerk Oosterland, Notulenschrift 1953-1955, 17-3-1953; Gemeentearchief Schouwen- Duiveland, archief Gereformeerde Kerk Brouwershaven, Notulen Vergadering van de kerkeraad 1951-1955, 16-11-1953; W.P. Balkenende, Diengen die a je nie behriepe kan. Wissenkerke 1983, 31 (duiden door mensen onmogelijk). 14 Slager, De ramp, 366-369; Leydesdorff, Het water, 25, 241, 242; J. Broersen en T. Koopman, Stavenisse. De kroniek van een verdronken dorp. Hoorn 1953, 78; Van den Dikkenberg, 1 Februari 1953, 33, 34. 15 Van den Dikkenberg, 1 Februari 1953, 29 (Smits); Smits, Stavenisse, 79 (J.W. Slager). 16 'Het water zag zwart' en het begrip 'zeebeving' hoorde ik in het derde kwartaal van 2002, respectievelijk van iemand die een bewoner (destijds) van de zeedijk bij Borssele aanhaalde, en van iemand in een radiopro gramma van Omroep Zeeland; K. Slager 'Geschied schrijving in Zeeland (3). Een schrijvende historicus is nog geen geschiedschrijver'. Zeeland 11/3 (2002) 81-85, aldaar 84. 16 Geloofsbeleving in het rampgebied van 1953

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 17