22 januari tot en met 12 april 2003 Tentoonstelling 'Lieveheersbeestjes, insecten om te aaien'. Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, Ka pel Ie, tel. (0113) 34 49 04. 28 januari tot en met 7 juni 2003 Expositie We dachten dat de wereld verging...' Watersnoodramp 1953. Tentoonstellingsruimte van het Zeeuws Archief te Middelburg. Vrijdag 21 februari 2003 Werkgroep Geologie. De kunst van het prepareren van fossielen, gedemonstreerd en toegelicht door Aike Jordans. MICMEC, Korenbloemlaan 5 te Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 11 maart 2003 Nederlands Klassiek Verbond. Lezing door drs. J.M. Grootte Schaarsberg, getiteld 'De overgang van heidendom naar Christendom zichtbaar gemaakt in de kunst, vooral die in Ravenna'. Zaal 1 en 2 van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 21 maart 2003 Natuurkundig Gezelschap. Lezing door prof. dr. DJ. Kornet, bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Levensweten schappen Rijksuniversiteit Leiden, getiteld 'Het leren kennen van de fysische werkelijkheid'. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 22 maart 2003 Dialectendag in de Stadsschouwburg te Middelburg. Het thema is 'Scherp gehoord: beeldvorming in de dialecten over taal en mens dichtbij en verder weg'. Voor inschrijving en meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Groenmarkt 13, Middelburg, tel. (0118) 67 08 70. Vrijdag 11 april 2003 Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Zeeland. Jaarvergadering. Aansluitend lezing door de heer Paul Stockman over forten en verdedigingswerken in Zeeland, getiteld 'Versterckt Zeeland'. SCEZ-Archeologie, Armeniaans Schuitvlot 1, Middelburg, aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 4 april 2003 Natuurkundig Gezelschap. Lezing door prof. dr. Albert van Helden, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen Universiteit Utrecht, getiteld 'De zeventiende-eeuwse kijker en de wetenschappelijke revolutie'. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 25 april 2003 Werkgroep Geologie. Lezing door Victor Strijbos, getiteld 'Krijtfossielen van Cap Blanc Nez'. MICMEC, Korenbloemlaan 5, Vlissingen, aanvang: 20.00 uur. Donderdag 27 maart 2003 Werkgroep Theologie. Lezing door dr. K.A. Steenbrink getiteld 'Het christelijke Westen en de Islamreligieuze aspecten van een politieke breuklijn'. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 15.30 tot 17.30 uur. 2 Agenda

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 23