Zaterdag 17 mei 2003 Excursie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen naar Vlissingen. Zie voor verdere informatie het toegezonden inschrijfformulier. Vrijdag 23 mei 2003 Werkgroep Geologie. Lezing door Frans Frenken en Lex Kattenwinkel, getiteld 'De Kaloot als vindplaats van haaientanden'. micmec, Korenbloemlaan 5 te Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Woensdag 25 juni 2003 Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, aanvang 19.30 uur. 1 oktober tot en met 3 oktober 2003 Internationaal symposium getiteld 'Fish, War and Politics, 1300-2003'. Over historische en recente ontwikkelingen in de zeevisserij, de wijze waarop politiek en overheid daarmee omgaan en de rol die de marine in het kader van visserijbescherming en inspectie speelde. Het symposium begint op woensdagochtend 1 oktober in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Na het diner reizen deelnemers en sprekers naar Middelburg waar de Zeeuwse Bibliotheek het gastheerschap voortzet. Een diner op vrijdagavond in het historisch stadhuis van Middelburg vormt het sluitstuk van het inhoudelijke programma. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal de nieuwste publicatie van het Zeeuws Genootschap Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648 van dr. A.P. van Vliet aan de burgemeester van Middelburg worden aangeboden. Op zaterdag 4 oktober zal het onlangs geheel vernieuwde Maritiem MuzEEum te Vlissingen worden bezocht. De kosten zijn 150 per persoon, inclusief koffie, thee, lunches, twee diners en het transport van Amsterdam naar Middelburg. Voor nadere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw H.P. Bonte of dr. A.P. van Vliet, tel. (070) 316 28 53, fax (070) 316 28 61. Agenda 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 24