Mededelingen Jaarboek Archief 2002 Het jaarboek Archief 2002 zal omstreeks de Algemene Ledenvergadering in juni verschijnen. De Rand van 't Land ln de serie Werken is onlangs deel 13 verschenen, De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland geschreven door J.L. Kool-Blokland. Zoland de voorraad strekt, zijn exemplaren te verkrijgen bij het secretariaat van het Genootschap a 42,50 per stuk. Leden van het Genootschap krijgen 10°/o korting. Sluiting secretariaat Genootschap Wegens vakantie is het secretariaat van het Genootschap gesloten in de week van 12 tot en met 17 mei 2003. 'We dachten dat de wereld verging...' Zoals bekend herdacht Zeeland in februari 2003 dat vijftig jaar geleden de watersnoodramp plaatsvond. De Ramp liet gevoelige littekens na; in het landschap, maar vooral in het leven van tienduizenden mensen. Dat laatste was voor het Zeeuws Archief aanleiding om deze ingrijpende gebeurtenis te herdenken met een zogenaamde belevingstentoonstelling. Onder de titel 'We dachten dat de wereld verging...', watersnoo dramp 1953, vertellen mensen via hun persoon lijke belevenissen het verhaal van die dramatische nacht van 1 februari 1953 en de dagen erna. Als cultuurhistorisch centrum voor Zeeland en de Zeeuwen kiest het Zeeuws Archief bewust voor herdenken door beleven. Niet de cijfers en de feiten, maar de belevenissen van mensen staan centraal. Archiefstukken, maar vooral foto's, filmbeelden, geluidsfragmenten, voorwerpen en persoonlijke getuigenissen vertellen over de angst, de ontreddering, het verlies van dierbaren en van huis en haard. Maar ook over de dagen erna wordt gesproken, over de hoop, redding, evacuatie en hulp, van organisaties én particu lieren. ln april 2003 organiseert het Zeeuws Archief als extra onderdeel van de tentoonstelling een sobere belevingsmiddag, speciaal bedoeld als herdenkingsmoment. Een aantal mensen - een nabestaande, een overlevende, een kind, maar ook een hulpverlener, verslaggever en kunstenaar uit die tijd - deelt met bezoekers een persoonlijke gebeurtenis die zij beleefden tijdens die ingrijpende Ramp. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website www.zeeuwsarchief.nl/pers. 4 Agenda

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 25