binnendijken afgegraven om in de behoefte van zand en klei voor wegenaanleg en dijkversterking te voorzien, maar er wordt toch ook een flink aantal gehandhaafd, mét de weggetjes die erover lopen. Ook worden er dijken in stand gehouden en opnieuw beplant om zo het landschap in klei nere eenheden op te delen. Het overgangsgebied tussen Schouwen en Duiveland, dat kleinschalig was met poldertjes, dijkjes en weeltjes, verdwijnt eigenlijk geheel door het afgraven van binnen dijken. Ook in de beplanting laat de kaart al een groot ver schil met vroeger zien. Afgezien van de bossen in het duingebied op de Kop van Schouwen is op de kaart van vóór 1953 alleen rond de landgoe deren te Schuddebeurs bebossing aangegeven. De overige beplanting was grillig verspreid over het eiland als perceelsafscheiding, dijk- en erfbe- planting, maar altijd al schaars op 'het platte van Schouwen' en in de Vierbannen. In het reconstructieplan wordt de beplanting meer gestructureerd: langs de wegen, om de woonker nen en erven en in de hoger gelegen gebieden - de duinen en de 'droge corridor', Zonnemaire- Noordgouwe. De beplantingsplannen van Staatsbosbeheer, die in veel minder beplanting voorzien dan vóór de Ramp, stuiten toch nog op verzet van de boeren: die vinden dat bomen te veel schaduw en schade brengen. Zo komt de beplanting vooral óm de polder Schouwen heen en maar sporadisch erin." Andere belangrijke veranderingen in het landschap worden op de kaarten echter niet duidelijk. En misschien zijn dat wel de veranderingen die het ingrijpendst voor het landschap geweest blijken te zijn. Vóór de herverkaveling was het water bepalend voor het landgebruik: een afwisseling van natte, drogere en droge gedeelten, van zout, zilt en zoet bepaalden of een gebied geschikt was als hooiland, voor veeteelt of akkerbouw. Dit is Figuur 4. Dijken nabij Schuddebeurs, ca. 1950. Figuur 5. Dijken nabij Schuddebeurs, heden. Bron: DLG, 2002. Figuur 6. Beplanting nabij Ouwerkerk, ca. 1950. Figuur 7. Beplanting nabij Ouwerkerk, heden. Bron: DLG, 2002. Land boven water 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 26