bekken, waardoor andere regio's van de provincie in het gedrang dreigen te komen. Er zal veel creatief (provinciaal) beleid nodig zijn om een verantwoord evenwicht te vinden tussen de diverse groeisectoren en om deze regionaal harmonisch te spreiden. Figuur 1. De Kerkstraat in Stavenisse op 25 februari 1953. Noten 1 K. Slager, De ramp, een reconstructie. 200 ooggetuigen over de watersnoodramp van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Goes 1992. 2 K. Slager, 'Reconstructie van de watersnoodramp 1953 - methodische aspecten en kritische opmerkingen over de rol van de autoriteiten'. Bulletin Nederlandse Arbeiders beweging (juni 1993) 2-17. 3 Slager, De ramp, 313-314. 4 Slager, 'Reconstructie van de watersnoodramp 1953', 13. 5 J.E. Ellemers, De februari-ramp. Sociologie van een samenleving in nood. Assen 1956. 6 M.C. Verburg, 'De ontwrichting van het economisch leven in Zeeland'. Zeeuws Tijdschrift 3/3-4 (1953) 59-65. 7 J.L. Nieuwenhuis, 'De ontwrichting van het verkeer en vervoer in Zeeland'. Zeeuws Tijdschrift 3/3-4 (1953) 88-92. 8 J. Matthijsen, Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953. Rosmalen 1993. 9 J. Post, 'Landbouwkundige en cultuurtechnische herstel maatregelen als gevolg van de overstromingsramp'. Zeeuws Tijdschrift 3/3-4 (1953) 83-88. 10 Gegevens van de hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en Volkshuisvesting in Zeeland. 11 Verburg, 'Ontwrichting economisch leven', 65. 12 Slager, De ramp, 5. 13 F. Oremus, 'Wederopbouw na watersnood verliep efficiënt zonder "masterplan"'. Cobouw: centraal orgaan voorde bouwwereld 137/20 (1993) 9. 14 Ibidem. 15 Ibidem. 16 H.L. Stuvel, Het Deltaplan. De geboorte. Amsterdam 1956. 17 W. van den Broeke en L. de Kraker, 'Vroege spoorweg plannen: de Zeeuws-Limburgse spoorlijn (1845-1872)'. Zeeland 4/1 (1995) 1-7. 18 M.C. Verburg, Agglomeratie en industriële complexen in het Westerscheldebekken. Middelburg 1969. 19 M.C. Verburg, Zeeland 1940-1990. Economische ontwik keling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Vlissingen 1996; M.C. Verburg, Nederland in de Europese ruimte. Amsterdam 1966. De ontwikkeling van de Zeeuwse economie 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 36