Genootschapsverzamelingen De watersnoodramp 1953 in de Zelandia lllustrata I.H. Vogel-Wessels Boer De watersnoodramp van 1953 is voor Zeeland een ingrijpende gebeurtenis geweest. Bijna iedere inwoner van Zeeland werd er direct of indirect mee geconfronteerd. Bij velen leeft nu, vijftig jaar later, dit gebeuren nog voort in de herinnering. In de historisch-topografische atlas Zelandia lllustrata bevinden zich dan ook afbeeldingen van deze ramp. Deze atlas tracht immers door middel van kaarten, tekeningen, prenten en foto's een beeld te geven van alle aspecten en veranderingen in Zeeland. De Ramp trof de gehele provincie, duidelijk te zien op kaarten en foto's aanwezig in de Zelandia. De meeste foto's bevinden zich in een aan gekocht album samengesteld door de heer A.H. van Leeuwen, lid van de Commissie Vaststelling Watersnoodschade Middelburg, en in een legaat De Casembroot, ontvangen in 2001. Jhr. mr. A.F.C. de Casembroot was van 1948 tot zijn overlijden in 1965 commissaris van de koningin in Zeeland. In deze functie heeft hij vlak na de Ramp vele hoogwaardigheidsbekleders door het rampgebied geleid, wat vele officiële foto's opleverde. Maar De Casembroot foto grafeerde ook zelf tijdens zijn tochten door het getroffen gebied. Een deel van deze foto's bevinden zich nu, dankzij het legaat, in de Zelandia. Naast de foto's bevat de Zelandia ook tekeningen, aquarellen en gouaches van de Ramp en de herstelwerkzaamheden aan de dijken. Zij leveren echter geen evenwichtig beeld van de gebeurtenissen in 1953. Zij geven alle, op één na - een aquarel van Johan Melse gemaakt bij Kruiningen - de situatie van het zwaar getroffen Schouwen-Duiveland weer. Het Zeeuws Genootschap was in de jaren 1985 en 1991 in de gelegenheid in totaal zeventien schetsen en zestien gouaches van Piet Bulthuis (1898 -1988) te kopen. Pieter Willem Bulthuis genoot zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Vanaf 1919 tot zijn pensioen in 1963 had Bulthuis altijd een volledige betrekking als tekenleraar, eerst onder andere aan de Nutsschool te Den Haag, van 1946 tot 1954 aan de hbs te Zierikzee en daarna aan de rhbs te Middelburg. Daarnaast was hij een zeer productief kunstenaar, die een groot oeuvre naliet. Zijn schilderijen, tekeningen, aquarellen en gouaches omvatten landschappen, stadsgezichten, portretten en stillevens. Overigens maakte hij ook houtgravures, houtsneden, stenen beelden en terracotta's. Zijn werk was op vele exposities, zowel in groepsverband als solo, te zien. Hij was lid van de Haagse Kunstkring, van Arti et Industriae en van de Zeeuwse Kunstkring. Piet Bulthuis, geboren in Gouda, woonde vanaf 1924 in Kijkduin aan Zee. Zijn huis werd in 1942 door de Duitsers gevorderd, omdat het duin gebied, waarin het stond, als onderdeel van de Atlantikwall van strategisch belang was. Vlak na de oorlog werd het huis afgebroken. Het gezin Bulthuis verhuisde naar de Blokweg te Zierikzee. Bulthuis heeft daar de Ramp aan den lijve ondervonden. De Blokweg ligt net even buiten het stadje en op zondagmorgen 1 februari 1953 stond het water in de tuin tot de stoep. In de nacht van zondag op maandag was het water gestegen tot aan de eerste verdieping. Maandagmorgen klom de familie via de dakgoot in een bootje, dat hen naar de stad bracht. De Bulthuizen hadden, zoals vele andere gedu peerden, dingen in veiligheid gebracht. Maar juist hetgeen zij naar boven hadden moeten brengen, lieten zij staan, zodat onder andere een prachtige verzameling boeken, antieke meubels en de houtsneden (gesneden blokken) gemaakt door Bulthuis, verloren gingen. Bijna twee weken na de overstroming werd besloten dat Zierikzee ook ontruimd moest worden. Het gezin Bulthuis vond een evacuatieadres in Gelderland, waar zij het voorjaar en de zomer doorbrachten. Weer terug in Zierikzee trok Bulthuis er met de fiets op uit om de gevolgen van de Ramp vast te leggen. Hiervoor had hij de politie toestemming moeten vragen, omdat het gebied rond Zierikzee verboden terrein was in verband met het plunderen van de verlaten huizen. Op zijn toch ten schetste Bulthuis de contouren van huizen, bomen en dijken en hij maakte hierbij korte 32 Genootschapsverzamelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 37