notities, zoals 'onder Kerkwerve', 'weg bij Nieuwerkerk', 'geheel grijsstemmig', 'grijs met groen', 'zwavelgroen met wit' en 'geheel zeer eenzaam en mistroostig'. Later werkte hij deze schetsen uit tot gouaches waar de troosteloos heid en de verlatenheid van het door het water geteisterde gebied op wordt weergegeven. Beelden van mensen komen praktisch niet voor op deze werken. De stillevenschilder Bulthuis laat de halfingestorte daken, de kapotte muren, de dode bomen - kortom de dingen - hun eigen verhaal vertellen. Bulthuis zei jaren later in een interview: 'Die ramp was iets verschrikkelijks. Eigenlijk ben ik er nooit overheen gekomen. Zierikzee was toen een dode stad.' Dij moest er weg, hij kon er zijn 'stille lyriek' niet meer bedrijven. Hoewel de gouaches de aangerichte verwoestingen in Zierikzee en de zwaar getroffen dorpen in de omgeving - met name Nieuwerkerk en Ouwerkerk weergeven - zijn zij, door de werk wijze van Bulthuis, illustratief voor de vreselijke gevolgen die de watersnoodramp voor geheel Zeeland heeft gehad. Figuur 1. Piet Bulthuis, 'Achter de Blokweg, Zierikzee'. Werktekening. za, kzgw, Zei. lil. 111-1274. Bronnen Tentoonstelling 'De ramp van 1953': gouaches en potlood schetsen van Piet Bulthuis uit de Zelandia lllustrata. Zierikzee 1 februari-1 maart 1988. Bakker, JJ. Piet Bulthuis: een herwaardering. Middelburg 2002. Genootschapsverzamelingen 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 38