12.1 De organisatie van het herstel Wij gaan hier voorbij aan de hulpverlening onmiddellijk na de Ramp, hulpverlening door de marine, land- en luchtmacht en (omvangrijke) hulp vanuit het buitenland in de vorm van materieel, bouwmaterialen, menskracht en logistieke steun. Ook de financiering van het dijkherstel zal hier niet worden besproken. Er zij slechts vermeld dat er uiteindelijk door het Rijk 380 miljoen gulden is uitgegeven voor het dijk- en duinherstel in heel Nederland (212 miljoen voor heel Zeeland waarvan 130 miljoen voor het dijkherstel op Schouwen- üuiveland). Er zijn vier aspecten die van grote invloed zijn geweest op de snelle en succesvolle dichting van de dijkdoorbraken en stroomgaten: de zand- zakkenvoorziening, de beschikbaarheid van mankracht, de fabricatie van eenheidscaissons en de leiding van het herstelwerk. Alvorens over te gaan tot de gebruikte sluitingsmethoden, worden deze aspecten hieronder in het kort besproken. Bij de sluiting van de dijkbressen en de kleinere stroomgaten heeft de zandzak, net zoals bij dijk doorbraken in vroeger eeuwen, een grote rol gespeeld. Zandzakken werden onmiddellijk na de Ramp overal opgekocht. Binnen enkele dagen was de totale voorraad van circa tien miljoen stuks dan ook grotendeels uitgeput. Uiteindelijk is vanuit de Rijkswaterstaat de aankoop en distributie geregeld. Niet alle zakken bleken echter geschikt voor het doel. De opgekochte voorraad werd dan ook aangepast en voor nieuwe orders werd het formaat van de zak, de kwaliteit van de jute en de wijze van naaien gespecificeerd. In totaal zijn 17,5 miljoen zakken naar de noodgebieden verzonden en verwerkt. Ook zijn er depots ingericht in de buurt van de verbruikers. Zo'n 750.000 zakken werden door vliegtuigen gedropt. Veel transport vond ook per schip plaats en met amfïbievaartuigen. Mankracht In de eerste dagen van februari stroomden van alle kanten vrijwilligers naar het rampgebied. Alhoewel die lang niet allemaal gewend waren aan het werken met de schop en het sjouwen Figuur 1. Algemeen overzicht van de geïnundeerde gebieden. Alle Figuren ontleend aan: Verslag over de Stormvloed 1953 van Rijkswaterstaat. Verslag, Fig. 3.13. Dijkdoorbraak en -herstel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 4