Afrikanen in Zeeland, Moren in Middelburg Dienke Hondius is historica en sociologe. Momenteel is ze werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Anne Frank Huis. Ze werkte mee aan tentoonstellingen en theaterprojecten. M.m.v. Milushka Birge en Jeroen Blaak1 Zeeland, Afrika en Amerika hebben een langere gemeenschappelijke geschiedenis dan men op het eerste gezicht zou denken. Het is waar schijnlijk dat in Zeeland eerder dan elders in Nederland Afrikanen aan land zijn gekomen. Hun verhalen zijn nog vrij onbekend. De ge schiedenis van Zeeuwen in Afrika en Amerika is gemakkelijker te traceren. Vanuit Zeeland zijn in de zestiende eeuw al veel schepen naar de Afrikaanse kusten getrokken. Zeeuwen en Hollanders waren pioniers in de ruilhandel met Afrikanen, maar ze waren niet de eerste Euro peanen die in Afrika aan land gingen; doordat het Iberisch schiereiland werd beheerst door Moren, waren tussen Noord-Afrika en het hui dige Portugal en Spanje al vroeger contacten.2 Zeeuwen en Hollanders volgden de Portugezen en Spanjaarden in allerlei opzicht op. De Zeeuwen en de Hollanders profiteerden van de voorkennis van hun voorgangers over handels contacten, havens, kaarten, routes en scheeps bouw. De zeelieden vormden een ruig gezelschap en de competitie leidde tot roof, moord en hevi ge gevechten, met name aan de Braziliaanse, en de Noord- en Westafrikaanse kusten. Vanaf het einde van de zestiende eeuw wordt de handel tussen Europa en Afrika intensiever. De Europeanen vervoeren met hun schepen - meestal als tussenhandelaren - allerlei goederen. Afrikanen importeren bijvoorbeeld Marokkaanse textiel en kleding via de Europeanen; uit Benin brengen Europeanen kralen, katoen, palmolie en luipaardvellen mee naar de Goudkust en hier wordt uit de Nigerdelta, Senegal en Gambia door Nederlandse en Engelse handelaren ook katoen aan land gebracht. Uit India nemen Britse han delaren Indiase katoen mee naar West-Afrika. En Nederlandse handelaren brengen tabak uit Brazilië naar Afrika.3 Er is niet onmiddellijk sprake van handel in slaven door Zeeuwen. Het voorbeeld komt van Portu gezen en Spanjaarden die slaven kopen van Noord-Afrikaanse handelaren. Langs duizenden kilometers lange slavenroutes vanuit Midden- Afrika komen de slaven aan in wat nu Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Egypte is. Het ging daarbij nog niet om enorme aantallen, maar een deel hiervan kwam wel in Portugal en Spanje terecht. De eerste Afrikanen werken er onder meer als bedienden, dansers en muzikanten. In het Spaanse Sevilla en het Portugese Lagos en Lissabon zijn hierdoor al in de vijftiende eeuw donkere mannen en vrouwen geen ongewone verschijning. In de loop van de zestiende eeuw komen de eerste Afrikanen als slaven of bedienden met hun eige naren aan in de Nederlanden. De beroemde schil der Albrecht Dürer reist in het begin van de zes tiende eeuw rond in de Nederlanden. Hij raakt goed bevriend met in Antwerpen wonende Portu gezen, die hun koning daar vertegenwoordigen. De Portugezen hebben zwarte slaven als bedien den, en Dürer heeft die getekend, hl dezelfde tijd tekent hij ook Zeeuwse boerinnen die hij Afrikanen in Zeeland 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 14