- Figuur 3. 'Beschrijvinge der forte van de Guinese Goudcust'. Zeeuws Museum (ZM), Handschriftencollectie KZGW 6451, 1059/24. Noten 1 Ik bedank mijn collega dr. Jeroen Blaak voor zijn spontane hulp bij het zoeken en transcriberen van de zestiende- eeuwse teksten in het Nationaal Archief en het Gemeente archief Rotterdam, de medewerkers van het Zeeuws Archief te Middelburg voor hun hulp bij het onderzoek, en Linda Heywood en John Thornton voor hun aanvullingen. 22 Afrikanen in Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 23