iZeeland 14.1 uitschrijven van een prijsvraag kunnen wellicht nieuwe ideeën over de vervanging van slaven door vrije werknemers naar voren komen.7 Ook de rol van de overheid en de wenselijkheid machines op de plantages in te zetten zouden in een dergelijk essay aan een nader onderzoek onderworpen kunnen worden. De heren die een keuze moeten maken uit de ingezonden concept prijsvragen, vinden het blijkbaar allemaal niet zo belangrijk en schrijven geen prijsvraag uit. Wellicht was het de zeer grote schenking van A.F. Lammens, president van het Hof van Justitie en Politie te Paramaribo, die Van der Heim tot zijn voordracht bracht. In de vergadering van 6 augustus komen vijfentwintig objecten uit Suriname ter tafel. Diverse stenen, waaronder drie die als stortsteen bij de fortificatie van de plan tage Worstelinge Jacobs gebruikt zijn, snoeren van een soort vrucht die de bosnegers om hun hals dragen, verschillende stukken aardewerk, twee 'Indiaansche sloten', stukken stinkhout en slangenpoeder houden de aanwezigen aange naam bezig. Van twee objecten wordt specifiek vermeld dat zij door slaven gebruikt worden: een doorkliefde noot die zij als muziekinstrument gebruiken en enkele krasboontjes die, wanneer de schil met siroop wordt vermengd, als genees middel tegen wormen fungeren.8 Lammens blijft zeer begaan met de ontwikkelingen in Suriname en vraagt zich in een brief uit Paramaribo aan het Genootschap d.d. 28 maart 1824 af of het mogelijk is, zonder de belangen van de eigenaar te schaden, de staat waarin de slaven verkeren te verbeteren.9 Graag ziet hij dat de leden van het Zeeuws Genootschap hierover nadenken. Zal men ervoor kunnen zorgen dat slaven ijveriger voor de belangen van hun mees ters opkomen door hen van jongsafaan 'goede zedelijke indrukselen in te prenten'? Zullen slaven op de een of andere manier ertoe aangezet kunnen worden uit eigen beweging werk te ver richten? Zal men slaven en vrije blanken in de toekomst zij aan zij kunnen laten werken? Het liefst ziet Lammens dat het Genootschap een prijsvraag over dit onderwerp uitschrijft en uit de papieren in de handschriftencollectie blijkt dat hij hiervoor ook meteen een antwoord instuurt. Een anonieme beoordelaar acht het echter niet voor bekroning geschikt. Lammens' plan wordt onhaalbaar geacht. Een mengeling van vrije blan- Figuur 3. Vaas met deksel en gevlochten oor van rode aarde, gebruikt om water koel te houden. In 1817 geschonken door Mr. F.C. Lammens aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. zm, collectie etnografica, oud nummer 449. Genootschapsverzamelingen 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 28