De Zeeuwse jaren van Leo van Breen Lo van Driel Zijn leven is een roman, een avonturenroman met onverwachte wendingen en vreemde verrassin gen, maar in de Encyclopedie van Zeeland was er geen plaats voor hem: een lemma, ja zelfs een ver melding was te veel voor deze Goese jongen, voor Leo van Breen. Hij schreef mooie stukjes in dialect, maar ze zijn nauwelijks meer bekend, omdat bijna niemand zijn schuilnaam kent. Toen hij goed twintig jaar was, publiceerde hij zijn eerste bundel gedichten. En er volgden er meer, maar de bundels zijn in het vergeetboek geraakt. Zijn enige roman verscheen ettelijke weken voor de Tweede Wereldoorlog uit brak en slechts enkele exemplaren overleefden de oorlog. Goes Leendert Maria van Breen kwam in Goes ter we reld, op 16 mei 1906. Hij was de zoon van Maarten van Breen (*24 april 1868, Vlissing'en) en zijn veel jongere vrouw Cornelia Elizabeth Mulock Houwer, die van Zierikzee kwam en daar op 25 februari 1882 het levenslicht zag. Maarten van Breen en Cornelia Mulock Houwer waren op 19 december 1902 in Zierikzee getrouwd. Negen maanden later werd daar het eerste kind geboren: Maria Marg'aretha (*29 sept. 1903). Van Breen was tijdens de kennismaking met zijn aanstaande vrouw leraar in Zierikzee. In april 1904 is het gezin naar Goes verhuisd, waar Maar ten van Breen aan de LIBS was benoemd, als leraar Engels. Leendert Maria was het tweede kind in het gezin van Maarten van Breen.' Goes telde toen, aan het begin van de twintigste eeuw, zo'n 7000 inwo ners, de school ruim 100 leerlingen, onder wie 8 meisjes. In Goes woonde het leraarsgezin aanvankelijk aan de Oostsingel, op nummer 84. Later aan de Groote Markt, boven het postkantoor, het huis met nummer 24. Dat is het adres dat Leendert van Breen in allerlei publicaties zal opgegeven.2 Een jaar na Leendert is er nog een dochter in het gezin geboren: Danielle Quirina (*13 september 1907) en dan is het gezin voltooid. De namen van de kinde ren zijn gemakkelijk terug te vinden in de families van de Van Breens die al generaties lang in Vlis- singen woonden en die van Mulock Houwer in Zie rikzee.' Leendert Maria van Breen werd Leo genoemd. Zijn lagere school heeft hij in Goes gedaan, ook de HBS, de school van zijn vader. Maar wat daarna? Studeren mocht hij niet en dat is vreemd want hij had veel talent. Dat hij geen gymnasium had, was een hindernis, maar in die tijd moesten zovelen via het staatsexamen met privélessen in Grieks en La tijn naar de universiteit. In een brief aan P.J. Meer- tens heeft Leo later de indruk gewekt, dat zijn va der een kwaal had en dat mede daardoor om financiële redenen de universitaire studie een te zware belasting zou zijn. Na de HBS is Leo in mili taire dienst geweest. Dan kiest hij voor de journa listiek - als het een keuze was: hij wordt volontair De jonge Leo aan de Oostersehelde. (part. eoll.) 88 Leo van Breen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2007 | | pagina 14