De collectie-Hubregtse pilüMliffl Frans Beekman Johannes Adriaan Hubregtse (1878-1940) was een wat eigenaardige onderwijzer die les gaf aan de middenklassen van de openbare lagere school in het Schouwse Haamstede. Hij stond wel met een hoed op voor de klas en kauwde op boomblad en drop om z'n keel te sparen. Hubregtse was afstan delijk en begreep de kinderen niet echt. De leerlin gen noemden hem gemoedelijk "meester Hannes van mij". Na school speurde meester Hubregtse op het strand van Westenschouwen en dwaalde hij door de stuivende duinen. In de stille duinvalleien genoot hij van de verrassende vondsten en van de mystieke sfeer die er volgens hem heerste. Hubregtse kwam uit een onderwijzersfamilie. Grootvader was onderwijzer in Retranchement en vader Pieter Adriaan Hubregtse had verschil lende standplaatsen in Zeeland. In 1878 werd J.A. Hubregtse in Scherpenisse geboren. Daarna vertrok het gezin naar Burgh op Schouwen, waar vader Hubregtse hoofd der school was geworden. In 1893 vertrok zijn zoon op slechts 15-jarige leeftijd naar de Rijkskweekschool in Haarlem ('de Bak'). In 1898 begon hij in Bloemendaal, van 1899 tot 1907 stond hij in Poortvliet en vanaf 1907 was Johannes Hubregtse gewoon onderwij zer in Haamstede, waar hij in 1934 op wachtgeld werd gesteld. Sinds 1872 waren door het ontbreken van iedere vorm van beheer de duinen ten westen van Haamstede enorm gaan stuiven, en dat ging gepaard met een aanzienlijke kustafslag. Al in Meester Hubregtse speurt naar vondsten in dal A, 300 meter ten oosten van de voormalige eendenkooi in de Westerse Laagte (blik naar het noordwesten). Deze foto inspireerde de kunstenares Miems van Citters voor de bronzen plaquette ter herinnering aan J.A. Hubregtse in de tuin van het museum De Burghse Schoole waar een zaal is ingericht met vondsten van de Karolingische burg. (foto J. Hudig, 1926, ZA, Verzameling J.A. Hubregtse A13) Archeologie 99

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2009 | | pagina 13