Modernisme op de grens. De architect J.P. Kloos Johan de Koning Verscholen in het bosachtige gebied aan de west kant van het stadje Aardenburg is een kleine architectonische schat te vinden. Langs de zogehe ten Herendreef bevindt zich een tweetal gebouwen van een bekende Nederlandse bouwmeester, die excelleerde in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Vanwege de activiteiten in het kader van de wederopbouw van Zeeuws-Vlaanderen na de ver woestingen aangericht bij de bevrijding in de herfst van 1944, werd deze modernist gevraagd te komen helpen. Dat mag opmerkelijk heten omdat er in die tijd in Zeeland vrijwel geen architecten van moderne snit aan het werk werden gezet. Deze man, J.P. Kloos (1905-2001), was dan ook geen gewone bouwmeester en zijn bekering tot het modernisme had nog maar recent vorm gekregen. Wellicht was men in Zeeuws-Vlaanderen onaan genaam verrast door Kloos' onverbloemde functi onalistische inzet, want heel veel heeft hij er niet geproduceerd. Maar de werken die hij realiseerde, zijn - of waren - zeker de moeite waard. Zijn bekendst geworden creatie hier was ongetwijfeld het in 1989 gesloopte Julianaziekenhuis aan de Van Steenbergenlaan in Terneuzen. Het werd in 1954 opgeleverd en was van zo'n sprankelende kwaliteit dat het de basis van zijn verdere carri ère werd. Na Terneuzen volgden nog ziekenhui zen in Groningen, Almelo, Kampen en Harden- berg. In Aardenburg bleef zijn aandeel in de wederopbouw beperkt tot de sportkantine aan de Het door Jan Piet Kloos ontworpen en in 1954 opgeleverde Julianaziekenhuis te Terneuzen. Herendreef en een particulier woonhuis annex kantoor aan diezelfde straat op nummer 55. Beide objecten worden genoemd in de gids Moderne architectuur in Zeeland, uitgegeven in 1990. De sportkantine wordt eveneens beschreven in de monografie van Manfred Bock en Kees Somer, uitgegeven als laatste in de reeks Bouwen/ont werpen door Van Gennep in 1986.' Hoewel het woonhuis Ceres dus op de achter grond lijkt te zijn gebleven, leek het mij toch een goed idee om er een artikel aan te wijden. Zeker nadat ik bij toeval had kunnen vaststellen in welke prachtige staat het huis gehouden is door de huidige bewoners. In oktober 2013 bracht ik een bezoek aan het opvallende huis aan de Herendreef. Maar daarover later, eerst meer aan dacht voor de man zelf. Kloos Jan Piet Kloos werd in 1905 in Schiedam gebo ren. Op 17-jarige leeftijd besluit hij naar de mts in Utrecht te gaan om er bouwkunde te studeren. Hij wordt op ouderwets degelijke wijze onderwezen in het ambacht van bouwkundige. Zo is er veel aandacht voor de decoratie van gevels, studenten ontwerpen er tegelplateaus en glas-in-loodramen en ook het meubelontwerp behoort tot het vaste curriculum. Alles ademt de sfeer van de Amster damse School, op dat moment de heersende architectuurstijl in Nederland, zij het niet meer op de kenmerkende wijze van illustere bouw meesters als De Klerk en Van der Meij - denk aan de Spaarndammerbuurt en het Scheepvaarthuis in Amsterdam - maar op een veel soberder en ingetogener wijze die we tegenwoordig vooral associëren met Amsterdam-Zuid, ontworpen door H.P. Berlage en een team van architecten om hem heen, onder wie de in Zeeland bekende Christiaan van Epen. Kloos is een vlotte en nieuwsgierige leerling. Vanaf 1925 volgt hij met veel belangstelling de bouw van het Schröderhuis, een spraakmakend ontwerp van Gerrit Rietveld. Aan het eind van dat jaar gaat hij zijn studie vervolgen aan het 98 Architect J.P. Kloos

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 12