rat rijk optreaena eveuaxs ut. in"de toekomst is vestiging niet uitgesloten. w' in een kooi op. 90. Bonte Yv=°* tnrvrvus r-oniix eormxj..„„„n-tv m^t- BroVsn overnach- te gebruiken. Deel van Vogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge". den door L. de Priester, tuinbaas op de buiten plaats Ter Hooge tussen Middelburg en Koude- kerke. Dat moet wel haast zo'n opgekweekt jong geweest zijn. De oude boerderij De Eenzame en omgeving zijn recent volledig op de schop gegaan. Er komt iets anders, maar er is nu vooral leegte. Nieuwe raven voor Zeeland? In Nederland wordt momenteel een redelijk suc cesvol herintroductieprogramma uitgevoerd. In het midden en het oosten van ons land broeden weer raven. Ze worden ook wel op andere plaat sen weer waargenomen. Niet zozeer in Zeeland. Op www.waarneming.nl, geraadpleegd op 15 maart 2015, wordt maar één waarneming uit de laatste vijftien jaar vermeld, uit december 2013: boven de Oosterscheldekering, vliegend in zuide lijke richting. Zou hij als verkenner op weg geweest kunnen zijn naar de boerderij De Een zame, bij de Manteling, om te zien of daar weer gebroed zou kunnen worden? Hij moet dan onverrichter zake zijn teruggekeerd. Bronnen - Anon. (A.H.J. baron Van Lynden?), Vogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge", 1943 [typoscript], - F. Beekman, 'Jachtboek voor Haamstede', in: Sterna 38 (1), 1993, pp. 1-3. - F. Beekman, 'Natuurlijke historie van Schouwen-Duiveland in 1811', in: Sterna39 (2/3), 1994, pp. 44-45. - F. Beekman, 'J.P. Alban, "Statistique de Zierikzée (en Zélande). Partie historique", in: Zeeuws Landschap 22 (1), 2006, pp. 12-13. - J.H. Gelderloos, 'De Raaf, in: De Levende NatuurM (12), 1920, pp. 411-412. - G.R. Heerebout, "De verzameling eieren van het genoot schap', in: Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1982, pp. 53-66. - H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld, J.C. 8t W. Altorffer, Middelburg 1909. - B.J. Smulders, 'Avifauna van Walcheren', in: Wet. Meded. KNNV, nr. 82, 1969. - J.C. de Man, Bijdragen tot de Geneeskundige plaatsbe schrijving van Nederland. Eerste stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van Zeeland. Fauna, vogels: pp. 88-90. Departement van Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage 1870. - L.J. de Marrée, Naamlijst van de vogels uitmakende de ver zameling van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen, J.C. Ft W. Altorffer, Middelburg 1869. - K. Voous, In de ban van vogels, Scheffers, Utrecht 1995. 't Is vol van schatten hier 107

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 21