Otolieten (gehoorsteentjes) van een kabeljauw. Veld, opgevuld met otolieten. schelpen en koraal opgebouwd, die nu apart bewaard worden, maar natuurlijk ook met het buffet aan het museum in Zierikzee in bruikleen hadden moeten worden gegeven. Dat hadden ze hun plaats weer kunnen innemen op de plateaus van het buffet. In het buffet en ook in de vogel tjes zijn veel stukjes rood pijpkoraal verwerkt. Het Genootschap bezit een fraai stuk rood pijpko raal, in 1774 geschonken. Dit is zonder twijfel ook een schenking van Baster. Van zijn schelpenver zameling, waaruit hij zo rijk kon putten voor dit buffet, ontbreekt na de verkoping van de boedel (met 43 doosjes met schelpen en steentjes op 8 maart 1776 bij Luchtmans in Leiden) elk spoor. Ten slotte Deze tekst is een bewerking van een presentatie, gehouden op 2 april 2015 te Zierikzee. Deze is op de website van het Genootschap geplaatst, waar ook een volledige soortenlijst van alle gebruikte schelpen te vinden is. Bron - W.S.S. van Benthem Jutting, C. M. van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens over leven en arbeid van Dr. Job Baster (1711-1775)', in: Archief, vroegere en latere mededelin gen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, pp. 29-70, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1967. Zo kleurig was het kabinet eerst. 112 't Is vol van schatten hier

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 26