in kruisvorm gegroeide eik tussen Zichem en Diest hing, waarschijnlijk al begin vijftiende eeuw. Tijdens de onlusten gedurende de Reforma tie verdween dit beeldje rond 1580, maar later werd een nieuw beeld aan de eik gehangen. In 1602 bouwde men een bescheiden houten kapelle tje bij de eik, en werd het beeldje in de kapel gehuisvest. Sinds die tijd is Scherpenheuvel een belangrijk pelgrimsoord, en werden miraculeuze gebeurtenissen aan Onze-Lieve-Vrouwe toege schreven. Het aartshertogelijk paar Albert en Isa- bella gaf opdracht een grotere stenen kapel te bouwen. De auteur bestudeert de iconografie die rondom het Mariabeeld is ontstaan. Beeldende kunst is nooit neutraal. Hij onderscheidt vier perioden in de geschiedenis van Scherpenheuvel. Afhankelijk van het tijdperk determineert hij de iconografie hoofdzakelijk op politieke, culturele en religieuze motieven, mogelijk een combinatie van deze. In de eerste periode, die min of meer samenvalt met de eerste decennia van het bestaan van Scherpenheuvel als pelgrimsoord, ligt de nadruk in de iconografie voornamelijk op de pelgrims die op weg waren om Maria te aan bidden en op de herder die een rol speelde in een legende over Scherpenheuvel, terwijl wat meer op de achtergrond het aartshertogelijk paar een rol vervulde. De beelden waren voor de elite bestemd, niet voor de gewone man. In de tweede periode komt de nadruk meer op de wonderen en opzienbarende genezingen te liggen. In het begin van de negentiende eeuw - de derde periode - veranderde de iconografie niet veel, werd slechts wat romantischer. De laatste fase in de iconogra fische traditie begon in het midden van de negen tiende eeuw: geen religieuze of culturele motie ven meer, maar slechts politieke, waarbij aartshertog Albert en aartshertogin Isabella de centrale plaats innemen. Het voor Maria knie lende paar moest onderstrepen dat het katholi cisme deel was van de Belgische aard. Twee onveranderlijke elementen worden wel eens over het hoofd gezien in de turbulente geschiedenis van de iconografie van Scherpenheuvel. Ten eer ste het feit dat het beeld van Maria in de eik Achttiende-eeuws bidprentje. Uit: Jaarboek Koninklijk Museum voor Sehone Kunsten, Antwerpen 2012. belangrijker blijft dan Maria in de kapel. Het tweede feit is de betekenis van de kapel. Sinds de oprichting behoudt die een vooraanstaande plaats in de iconografische traditie en is geworden tot een symbool dat Scherpenheuvel karakteriseert als pelgrimsoord. Van de Nordrhein-Westfalische Akademie der Wissenschaften und der Künste ontving het Genootschap Der akute Herzinfarktde neerslag van een symposium in Düsseldorf in 2014. Met 7 procent is een herseninfarct nog een van de TJffze -Lieve-Vrot/wg Vak Scherpenheuvel MoTrc Da. MC De Montai ou Aanwinsten 119

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 33