belangrijkste sterfteoorzaken in Duitsland. Toch is de sterfte aan een herseninfarct sterk terugge bracht in de laatste jaren en dat is te danken aan steeds meer preventie en verbeterde logistiek die een snelle opening van verstopte kransaderen mogelijk maakt. In de loop van de tijd zijn steeds meer nieuwe strategie├źn ontwikkeld om blijvende schade te voorkomen en opgetreden beschadigin gen te genezen. De lezingen, tijdens het sympo sium gehouden, zijn hier gepubliceerd, met de erop volgende discussies. 120 Aanwinsten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 34