ken dat het geschikt zou zijn als rijdier. Naast gebrek aan voedzaam voedsel was er in de begin tijd namelijk eveneens een schreeuwend tekort aan paarden. Helaas bleek de rug c.q. nek van de giraffe niet erg bruikbaar als zitplek. Terecht kreeg het dier wel een plaatsje tussen de illustra ties, net als de klipdas (van Dasseneiland), maar dit voorrecht werd de pinguïn jammer genoeg ontzegd. Dan was vast in een klap duidelijk geweest dat het eten van deze landvogel geen onverdeeld genoegen moet zijn geweest. De Kaapse dwergpinguïn is toch een heel ander beest dan zijn keizerlijke soortgenoot op de Zuidpool, die als vanzelf in ons brein opdoemt als we het woord pinguïn lezen. Meer beelden van de Kaap zouden sowieso niet misstaan hebben in dit boek. Nu worden ons vooral de overbekende gravures van Zeeuwse ste den en dorpen voorgesteld, die misschien voor niet-Zeeuwen aardig zijn om de link te leggen met de steeds vermelde geboorteplaatsen van de leidende figuren uit de verhalen, maar voor Zeeu wen iets te obligaat overkomen. Terwijl we door de smakelijke vertellingen vaak erg nieuwsgierig zijn naar beelden uit de oude kolonie of zelfs naar beelden van vandaag de dag, waarover de auteurs vast en zeker in ruime mate beschikken. Johan de Koning Peter Priester en Betty Blikman, De kajak van Zierik en andere verhalen. Uitgeverij Clinkaert, Voorburg 2015, 156 pp., talloze afbeeldingen, ISBN 978-94-90084-04-2. 19,95 De ondertitel van dit boek is: 'Voorwerpen uit de collectie van het Stadhuismuseum Zierikzee', en dat geeft perfect de inhoud weer. Een groot aan tal van de meest bijzondere voorwerpen is opge nomen met een fraaie foto en een interessant ver haal. Natuurlijk is een deel daarvan specifiek van belang voor de geschiedenis van Zierikzee (of Schouwen-Duiveland), maar genoeg voorwerpen zijn Zeeuws cultureel erfgoed. Of nog belangrij- Model van de torenspits van het stadhuis van Zierikzee, ver vaardigd door Johannes van Es, ea. 1730-1780. 122 Boekbesprekingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 36