De auteurs in dit nummer Dr. J.J. de Koning MA (Middelburg 1962) is architect en eigenaar van het architectenbu reau Lab4Arch (Laboratorium voor Architek- tuur) sinds 1990. Hij behaalde zijn architecten- titel aan de Akademie voor Bouwkunst te Rotterdam, waar hij ook docent en staflid was. Gastdocent is hij op verschillende buitenlandse architectenopleidingen. Naast zijn architecten- werk besteedt hij veel tijd aan het toegankelijk maken van architectuur. Hij maakte televisie programma's (OverNieuw en Steengoed, beide over hedendaagse Zeeuwse bouwkunst), orga niseerde lezingenseries (Architektuur en de Media', 'Middelburg 45-95', 'De Ontmaskerde Stad') en stelde samen met Marja Geerse een ideeënboek samen voor de Kinderkunstweek 2014 Architektuur in de beeldende kunst). Hij schreef een groot aantal bouwkundig-histori sche publicaties. Hij is lid van de Raad voor de Cultuur Zeeland sinds 2006. Drs. G.R. Heerebout (1946) is bioloog en sterk geïnteresseerd in historische biologie. Hij is vanwege het Zeeuws Genootschap conservator naturalia in het Zeeuws Museum en hoofdre dacteur van het tijdschrift Zeeland. F.A.D van Nieulande (1941) is al jaren actief binnen het Zeeuws Genootschap en de werk groep Geologie. Hij is ruim veertig jaar ama- teur-malacoloog/paleontoloog en gespeciali seerd in fossiele schelpen uit het cenozoïcum in West-Europa. Hij is sedert 1982 conservator van de schelpenverzameling van het Genoot schap in het Zeeuws Museum en daarnaast is hij research associate bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Als fossielenvindplaats is het strand van De Kaloot ongeëvenaard (hij schreef erover in dit tijdschrift) en hij heeft zich gedurende een reeks van jaren ingezet om te voorkomen dat daar een containerterminal zou komen. Met succes; de Kaloot is behouden gebleven. Momenteel werkt hij, met anderen, aan een fossielenatlas voor Zeeland. Dr. J.P. Zwemer (Oostkapelle 1960) is histori cus, freelance schrijver en tekstcorrector (www. janzwemerschrijft.nl). Hij studeerde geschiede nis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1992 op het proefschrift In conflict met de cultuur. De bevindelijk gerefor meerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw. Hij schreef Zee land 1945-1950 en was redacteur van Zeeland 1950-1965. Ook was hij redacteur van deel IV van Geschiedenis van Zeeland en schreef daarin over politieke, bestuurlijke en sociale geschiedenis en over het protestantisme. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft hij ook veel lange en korte verhalen in het Zeeuws. 128

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 42