GLADDE SPONSPOOTKRAB Inachus phalangium (Fabricius, 1775) De broodspons wordt door de glad de sponspootkrab vaak gebruikt om zichzelf te camoufleren. 96 Fauna Zeefandica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 100