In geheel Nederland zijn vier soorten hooiwagenkrabben bekend, waarvan de Gewone hooiwagenkrab verreweg de algemeenste is. Ook de kleine hooiwagenkrab (M. parva) wordt soms in Zeeland aangetroffen. De verschillende soorten zijn in het veld lastig van elkaar te onder scheiden. Adema (1991) geeft een goede tabel en beschrijvingen voor alle soorten. 100 Fauna Zecfandica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 104