Hoewel hij wel peddels bezit, wordt deze soort toch niet tot de zwemkrabben gerekend. Bijzonderheden De breedpootkrab is bekend van de getijdenzone tot 30 meter diepte, en leeft uitsluitend op zandbodems waarin ze meestal zijn ingegraven. Bij laagwater kunnen de dieren ook worden gevonden op het strand, ingegraven in de randen van zwinne tjes. De soort bereikt in de zuidelijke Noordzee de noordgrens van zijn verspreidingsgebied. Door de jaren heen variëren de Zeefauna in Zeefancf 115 Herkenning De breedpootkrab is een vrij kleine, opvallend zandkleurige soort. Het rugschild is even breed als lang, maar omdat het aan de achterkant versmald is, lijkt het langer dan breed. Die vorm van het rugschild is daardoor heel karakteristiek. Er staan vijf tanden langs de zijkant en drie tussen de ogen, waarvan de middelste het grootst is. Het rugschild is gemarmerd zand kleurig. Er bevindt zich een min of meer ruitvormige vlek in het midden van de carapax die zeer variabel van vorm is en die varieert van een nauwelijks waarneembaar vlekje tot een volledig wit rugschild. De schaarpoten zijn vrij kort en porseleinachtig wit van kleur. De looppoten zijn kort, iets verbreed en langs de onderrand gedeeltelijk behaard. Het laatste lid van het laatste paar loop- poten is afgeplat tot een peddel, echter niet zo opvallend als bij de zwemkrabben. Bovendien is, in tegenstelling tot bij de zwemkrabben, deze "peddel" slechts aan één rand behaard. De maximale lengte en breedte van het rugschild is 32 mm. aantallen die gevonden worden sterk; kennelijk vermindert de populatie soms heel sterk om zich daarna weer te herstellen. De breedpootkrab is een soort die tot ver in zee voorkomt en de meeste data uit het bestand zijn afkomstig van de Voordelta. Af en toe wordt de soort aangetroffen op de Walcherse en Schouwse stranden. In de Deltawateren is de soort weinig gemeld maar een uitzondering geldt voor de l/Vesterschelde, ter hoogte van de Boeh t van Ossenisse.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 119