KLEINE ZWEMKRAB Liocarcinus pusillus (Leach, 1815) De rand van het rugschild van de kleine zwem krab steekt ver naar vo ren en heeft stompe lobben. 118 Fauna Zeefancfica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 122