Bijzonderheden De blauwpootzwemkrab komt in Zeeland voor van de getij denzone tot in de geulbodems. Hij leeft op relatief schone zachte bodems van zand of schelpengruis en wordt nauwelijks op een harde ondergrond gevonden. Net als de meeste zwemkrabben is ook de blauwpootzwem krab een actieve jager. De soort is niet zo algemeen als de gewone zwemkrab, maar kan zeker in de Oosterschelde toch regelmatig worden aangetroffen. Zeefauna in Zeeland 121 Krabben worden veel gegeten doorzilvermeuwen en aanverwante soorten. Vooral de soorten die, zoals de blauwpootzwemkrab, (ook) in de getij denzone leven, worden veel gevangen. Herkenning Het rugschild versmalt naar achteren toe, maar is aan de ach terrand breder dan bij de andere zwemkrabben. De kleur van het rugschild is steenrood of roodbruin. Het opvallendste de- terminatiekenmerk wordt gevormd door de vele dwarsrichel- tjes die het hele rugschild bezetten. Dit in tegenstelling tot de gewone zwemkrab die een glad rugschild heeft. Een opvallend kenmerk wordt voorts gevormd door de gekleurde uiteinden van de zwem-peddels: die zijn blauw tot donkerpaars. Uiter aard dankt deze krab zijn naam hier ook aan. Op sterk water verdwijnt de kleur. Het rugschild is bij de vrouwtjes tot 5,6 cm breed, bij de man netjes tot 6,7 cm. De blauwpootzwemkrab komt talrijk voor langs de kusten van de Oos terschelde, vanaf de stormvloedkering tot achterin de Oosterschelde bij de Philipsdam en de Oesterdam. Ook in de Grevelingen is de blauw pootzwemkrab op tal van plaatsen aangetroffen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 125