Zeefauna in Zeeland 123 De carpus of elleboog van deze krab is, in tegenstelling tot de andere, erop gelijkende zwem krabben, glad afgerond. Herkenning Het rugschild van de gemarmerde zwemkrab is van boven fijn gegranuleerd. Tussen de ogen staan drie tanden, de twee bui tenste steken wat verder naar voren dan de middelste. Een belangrijk kenmerk is dat de buitenzijde van de carpus van de scharen afgerond is; bij de gewone zwemkrab, die veel op deze soort lijkt, is hier een korte spitse tand aanwezig. Levende gemarmerde zwemkrabben zijn aan hun kleur goed van andere zwemkrabben te onderscheiden. De dieren zijn bruin tot roodbruin, soms een beetje bruin-oranje. De maximale schildbreedte is 42 mm. Bijzonderheden Deze soort komt vrij algemeen in de zuidelijke Noordzee voor. Recent is een aantal vondsten uit de Oosterschelde bekend geworden. Het is een soort die leeft op schone zandbodems; overdag graven de dieren zich in. Over de biologie van deze soort is maar heel weinig bekend. Het is een zuidelijke soort die zo nu en dan op de kust van ons land aanspoelt Van de gemarmerde zwemkrab is slechts één melding, namelijk in de Oosterschelde, ter hoogte van de Vondelingenplaat, op ongeveer een kilometer uit de kustlijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 127