Soms is de beharing op de scharen 5" niet zo duidelijk. Dan kun je deze 5 krab herkennen aan het vrij grote, 2 bijna vierkante rugschild, waarop aan de voorkant zes getande richel- tjes staande voorste twee daarvan zijn vrijwel altijd duidelijk zichtbaar. Herkenning De Chinese wolhandkrab is een tamelijk grote krab. De breedte van het rugschild kan wel 8,5 cm bedragen. Het rugschild is bijna vierkant, iets breder dan lang, en het heeft vier scherpe tanden aan de zijkant. Tussen de ogen staan vier scherpe tanden. Achter de ogen staan in totaal 6 duidelijke, getande richels. De kleur van het rugschild varieert van grijsgroen tot donkerbruin. De schaarpoten zijn sterk ontwikkeld, en de palm van de scharen is dicht behaard. Bij het mannetje zijn de scharen groter dan bij het vrouwtje, en bovendien zijn de scharen van het man netje veel meer behaard. De punt van de scharen is in beide geslachten wit. De looppoten zijn gelig van kleur, sterk afgeplat en de laatste twee leden zijn bezet met stevige bruine haren. Bijzonderheden De Chinese wolhandkrab komt in Nederland algemeen voor in het zoete oppervlaktewater, vooral in kanalen, meren en rivieren. Voor de voortplanting zijn de dieren echter aange wezen op zee, want voor het tot ontwikkeling komen van de eieren is er water nodig met een vrij hoog zoutgehalte. Als ze op trek zijn laten ze zich niet tegenhouden door ob stakels in het water, en gaan desnoods gewoon een stuk over land verder. Ze kunnen dan voor wat overlast zorgen. De jonge dieren trekken nadat ze zijn uitgekomen al snel weer het zoete water in. Wolhandkrabben kunnen stroom opwaarts 1 tot 3 kilometer per dag afleggen. Sommige die ren trekken een heel eind door, en er zijn waarnemingen van wolhandkrabben die meer dan 1000 km landinwaarts waren getrokken. Ook deze krab is een exoot in ons land. Oorspronkelijk komt de Chinese wolhandkrab, zoals de naam al aangeeft, uit China. Begin 20ste eeuw (rond 1912) is het dier geïntrodu ceerd bij Hannover in Duitsland. Doordat de krab zowel in zoet als in zout water kan leven heeft hij zich vrij gemak kelijk over heel Europa kunnen verspreiden. De Chinesche wolhandkrab is met name aangetroffen in het oostelijk deel van de Westerschelde. Er zijn zowel records van de noordelijke als van de zuidelijke oevers, westwaarts ongeveer tot aan de kop van Os- senisse. Buiten dit beperkte areaal is slechts een vondst bekend van de kanaalmonding bij Terneuzen. In het bestand bevinden zich geen records van buiten de Westerschelde. Zeefauna in Zeefand 137

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 141