Bijzonderheden. De blaasjeskrab is een exoot, die in Nederland in 1999 voor het eerst waargenomen is in de Oosterschelde. Daarna is het dier een tijd lang niet gezien. In 2003 werd er een kleine populatie ontdekt op de pier van Hoek van Holland. Daarna ging de ver spreiding in ons land snel. In de loop van 2004 rukte de soort op van de Oosterschelde naar Den Helder (oktober 2004); in de zomer van 2005 werd de soort gevonden op Terschelling, en Schitterend gekleurd, zoals een exoot betaamt Hij komt iets dieper in de getijdenzone voor dan zijn - eveneens in ons i Herkenning Het rugschild is ongeveer vierkant, met drie tanden aan de zijkant en een brede, in het midden licht naar buiten geboden rand tussen de ogen. Tussen de vingers van de scharen van de mannetjes bevindt zich een bolle, leerachtige blaas. De scha ren van het mannetje zijn groter dan die van het vrouwtje Het rugschild is bruinrood tot bijna zwart gespikkeld op een lichte, gelige achtergrond. Door verschillen in dichtheid van de bruin rode spikkels vertoont het rugschild een duidelijk symmetrisch vlekkenpatroon. De blaasjeskrab lijkt veel op de penseelkrab H. takanoi (oude naam H. penicillatus), maar is er toch goed van te onderscheiden. Naast verschillen in de scharen zijn er ook kleurverschillen. H. takanoi is tamelijk effen bruingroen, met soms witte vlekken. H. sanguineus is roodbruin tot zeer donkerrood, met een duidelijk symmetrisch vlekkenpatroon op het rugschild en opvallende lichte en donkere banden over de looppoten. H. sanguineus heeft vele duidelijke, opvallende rode vlekken op de scharen, terwijl H. takanoi daar veel minder en ook veel kleinere vlekken heeft. En tenslotte kan de blaas jeskrab een centimeter breder worden dan de penseelkrab (45 mm tegenover 35 mm). geïntroduceerde - familielid de penseelkrab. in januari 2006 op Vlieland. De blaasjeskrab leeft voorname lijk laag in de intergetijdenzone en iets dieper. Tegenwoordig komt de soort in Zeeland algemeen voor. Oorspronkelijk is de blaasjeskrab afkomstig uit Azië. In Nederland is hij mogelijk ook geïntroduceerd uit de Verenigde Staten, waar de soort al langer geleden binnen gekomen was. De Blaasjeskrab is het meest gevonden in de Oosterschelde, vanaf de monding bij Burghsluis, Neeltje Jans en de Banjaard, oostwaarts tot ongeveer de lijn Ouwerkerk-Goesse Sas. Ook zijn er enkele records van de noordelijke oever van de Westerschelde en van het strand bij Dom burg. Er zijn geen meldingen uit het Veerse Meer en de Grevelingen. Zcefauna in Zeeland 139

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 143