PENSEELKRAB Hemigrapsus takanoi Asakura ft Watanabe, 2005 De penseelkrab is, evenals de verwante blaasjeskrab een geduchte concurrent voor de inheemse strandkrab. Ze verdringen die op diverse plaatsen. Het "penseel" op de schaar is duide lijk te zien. 140 Fauna Zeefancfica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 144