Kreeft uit Natuurkundige Uitspanningen Als een oester open staat, stopt de krab snel een steentje tussen de kleppen, waarna hij het dier op zijn gemak op kan eten. Over kreeften vermeldt hij dat deze door vissers uit Zierikzee in Noorwegen gehaald worden en naar Antwerpen en elders gebracht. Garnalen, schrijft hij, komen overvloedig in Zeeland voor komen en steurgarnalen leven in brak water. Steurgarnalen: Palaemon longirostris Aan het eind van de 17e eeuw verschijnt de bekende kroniek van Smallegange. Hij schenkt in deze beschrijving van Zeeland ook uitgebreid aandacht aan de visserij en vermeldt wetens waardigheden over strandkrabben, Noordzeekrabben (door hem met de Zeeuwse naam "toogkrabben" aangeduid), kreef ten, garnalen en steurgarnalen. Niet alles is erg wetenschap pelijk; zo zouden de eitjes van krabben worden opgezogen door mosselen, waarna het krabbetje zich in de mossel ontwikkelt. In mosselen leeft weliswaar een klein krabbetje, maar dat is een andere soort, het erwtenkrabbetje. Er worden meer fantasie volle bijzonderheden vermeld: krabben zijn listig, zo schrijft hij. Zeeuws natuurwetenschappelijk onderzoek door liefhebbers Tijdens de volgende eeuw, de eeuw van de Ver lichting, vindt het eerste echte natuurweten schappelijk onderzoek naar Zeeuwse krabben, kreeften en garnalen plaats door een drietal bekende Zeeuwse onderzoekers: Bomme, Baster en Slabber. Job Baster (1711-1775) was geneesheer te Zierikzee en heeft ondanks zijn drukke praktijk kans gezien een grot aantal on derzoekingen te doen op natuurwetenschappelijk terrein, zo wel beschrijvend als experimenteel. In zijn boek "Natuurkun dige Uitspanningen", dat in deeltjes verscheen (1759-1765) beschrijft hij de heremietkreeft ("kreeftslak") en geeft aan dat de nauwkeurige Swammerdam het echt mis had waar deze beweerde dat het slakkenhuis gelijk met de heremietkreeft meegroeit. Baster legt uit dat de heremietkreeft naar een gro ter slakkenhuis verhuist als het bestaande huis te klein wordt. Zeefauna in Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 23