VERSPREIDING VAN DE ZEEUWSE MARIENE DECAPODEN van 1980-2006 De database De kaartjes met het voorkomen van de Decapoden in Zeeland zijn gebaseerd op een waarnemingenbestand met 7782 waar nemingen van 56 soorten. De waarnemingen lopen van 1980 tot en met 2006. Grote hoeveelheden gegevens zijn afkomstig van het NI00, Wageningen Imares, Stichting ANEMOON en AquaSense. Deze zijn digitaal aangeleverd in een Exel database. Alle tezamen laten zij de verspreiding van de algemene soorten over de Pro vincie zien. Daarnaast zijn alle publicaties van de De Strandvlo en Het Zeepaard afgezocht naar waarnemingen. Dit leverde veel bijzondere waarnemingen op. Opvallend genoeg zijn er maar enkele waarnemers die individueel waarnemingen hebben in gediend. 400000 385000- 375000* 22 Fauna Zeefandica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 26