OVERZICHT VAN DE OPGENOMEN SOORTEN NATANT1A GARNALEN REPTANT1A ANOMIJRA BRACHYIJRA KREEFTEN OVERIGE DECAPODEN KRABBEN Dit deel van de Fauna Zeelandica is het tweede deel van de "Zeefauna in Zeeland". Dat betekent dat binnendijkse soorten niet aan de orde komen, tenzij ze ook wel eens buitendijks gevonden worden. De Zeeuwse zoetwaterkreeften vallen dus buiten het bestek van dit boek. Ook de binnendijkse versprei ding van de brakwatersteurgarnaal, de langneussteurgarnaal, de Chinese wolhandkrab en de blauwe zwemkrab komt in dit boek niet aan de orde. Deze soorten worden overigens wel be sproken, omdat ze ook buitendijks voorkomen. Gemakshalve is in de Westerschelde in het oosten de lands grens aangehouden. In België heet dit deel de Zeeschelde, hoewel de zee-invloed beperkt is en er dus sprake is van brak getijdenwater. De Grevelingen, hoewel er geen getij is, is wel in dit deel van de Zeefauna meegenomen. Het zoutgehalte van het water is immers zo hoog dat gesproken kan worden van getijloos zeewater. Bij Zeeland hoort ook een stuk kustwater, tot drie mijl uit de kust. Voor wat betreft het nabije en verre kustwater is ervoor gekozen om alleen de soorten van het nabije kustwater op te nemen. Verder uit de kust, in dieper water, leven veel soorten die zelden of nooit aanspoelen en waarmee de gewone ge bruiker van dit deel van de Zeefauna dus nooit te maken zal krijgen. Deze zijn daarom ook niet opgenomen. Familie Pandalidae Pandalus montagui Pandalina brevirostris Familie Alpheidae Athanas nitescens Familie Hippolytidae Hippolyte varians Eualus occultus Thoralus cranchii Familie Palaemonidae Palaemon elegans Palaemon serratus Palaemon longirostris Palaemon adspersus Palaemon macrodactylus Palaemonetes varians Familie Processidae Processa modica Processa edulis Processa nouveli ssp. holthuisi Familie Crangonidae Philocheras trispinosus Crangon allmanni Crangon crangon Ringsprietgarnaal Zadelgarnaal Kreeftgarnaal Veranderlijke garnaal Verscholen garnaal Waaiergarnaal Gewone steurgarnaal Gezaagde steurgarnaal Langneussteurgarnaal Roodsprietsteurgarnaal Rugstreepsteurgarnaal Bra kwatersteu rga rnaal Kortpotige nikagarnaal Dikke nikagarnaal Magere nikagarnaal Driepuntsgarnaaltje Groefstaartgarnaal Gewone garnaal Familie Nephropsidae Flomarus gammarus Flomares americanus Familie Porcellanidae Porcellana platycheles Pisida longicornis Familie Paguridae Pagurus bernhardus Diogenes pugilator Familie Galatheidae Galathea squamifera Familie Leucosiidae Ebalia tuberosa Familie Majidae Inachus phalangium Macropodim rostrata Macropodia parva Hyas araneus Hyas coarctatus Familie Corystidae Corystes cassivelaunus Familie Cancridae Cancer pagurus Familie Portunidae Portumnus latipes Carcinus maenas Liocarcinus arcuatus Liocarcinus pusillus Liocarcinus depurator Liocarcinus marmoreus Liocarcinus holsatus Necora puber Callinectus sapidus Familie Xanthidae Pilumnus hirtellus Rhithropanopeus harrisii Familie Pinnotheridae Pinnotheres pisum Familie Grapsidae Eriocheir sinensis Flemigrapsus sanguineus Flemigrapsus takanoi Europese zeekreeft Amerikaanse kreeft Harig porceleinkrabbetje Gewoon porceleinkrabbetje Fleremietkreeft Boksertje Zwarte galathea Ruwe kiezelkrab Gladde sponspootkrab Gewone hooiwagenkrab Kleine hooiwagenkrab Gewone spinkrab Rode spinkrab Helmkrab Noordzeekrab Breed pootkrab Strandkrab Gewimperde zwemkrab Kleine zwemkrab Blauwpootzwemkrab Gemarmerde zwemkrab Gewone zwemkrab Fluwelen zwemkrab Blauwe zwemkrab Ruig krabbetje Zuiderzeekrabbetje Erwtenkrabbetje Chinese wolhandkrab Blaasjeskrab Penseelkrab 26 Fauna Zeelandica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 30